Kansengelijkheid en het beste onderwijs

Beeld: D66

D66 staat voor een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf kan halen. Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen en optimale zelfontplooiing. Daarnaast willen we dat iedereen de kans krijgt om mee te doen: we strijden voor inclusiviteit en helpen inwoners die vast zitten, bijvoorbeeld in een uitkering.

Gratis kinderopvang

Groningen is dé onderwijsstad van Noord-Nederland. Hier werken meer dan 100.000 mensen aan het ontwikkelen van hun talenten. De afgelopen jaren investeerden we tientallen miljoenen in nieuwe schoolgebouwen en voerden we gratis kinderopvang in. Juist omdat kansengelijkheid al bij de geboorte begint. Waar je wordt geboren, is nog steeds van grote invloed op de ontwikkelkansen van kinderen.

Rijke Schooldag

De emancipatiemotor hapert: we slagen er steeds minder goed in gelijke kansen te geven aan kinderen met kansrijke of kansarme ouders, uit sterke of zwakke wijken, met een verleden in Nederland of elders. We pakken de kansenongelijkheid aan bij de basis, met gratis kinderopvang en de rijke schooldag, met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur. We zorgen voor nieuwe kansen op elke leeftijd, investeren in geletterdheid en staan pal voor sterke bibliotheken.

Iedereen kan meedoen

Eén op de zes inwoners van onze gemeente kan niet goed lezen of schrijven. Dit ontneemt mensen kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen. Wij willen dat de gemeente samen met mensen bekijkt wat zij echt nodig hebben voor een duurzame oplossing. Het kan dan ook gaan om bijscholing zodat iemand werk kan vinden dat beter betaalt. Mensen die in een uitkeringssituatie benaderen we niet met wantrouwen of straf maar met een goed gesprek en een aanbod om te helpen.

Toegankelijk en inclusief

In Groningen is iedereen gelijkwaardig en moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Discriminatie tast deze gastvrijheid aan, maar komt helaas hier nog steeds voor zoals op de woningmarkt. Bij nieuw beleid moet de gemeente zeker weten dat de plannen voor iedereen werken, ook op het gebied van toegankelijkheid. Samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven willen we een anti-discrimatieagenda uitwerken.