Burgerschap, participatie en democratie

Beeld: D66

De gemeente is van ons allemaal en daarom mogen we als inwoners van Groningen verwachten dat de gemeente ons serieus neemt. Wij weten vaak zelf goed wat er nodig is in ons dorp, onze wijk of buurt. Betrokken inwoners verwachten diezelfde betrokkenheid van de gemeente.

In de praktijk verwachten we dat de gemeente transparant en servicegericht is en ons zeggenschap geeft over alles wat ons leven aangaat. D66 werkt dan al jaren aan verbeteringen op dit terrein: wij willen dat de gemeente hier volop mee doorgaat.

Dit willen wij

 • Ga volop door met het ontwikkelen van de lokale democratie en betrek hierbij vooral ook mensen die de weg naar de gemeente niet uit zichzelf weten te vinden.
 • Sta open voor andere manieren om direct betrokkenen meer zeggenschap te geven.
 • Investeer in de Groningse journalistiek en neem maatregelen om de persvrijheid te beschermen.
 • Stimuleer inwoners om via Right to Challenge eigenaarschap te nemen over hun eigen woonomgeving en geef daar ook de middelen voor.
 • Maak een speciaal kinderprogramma van de Raad.
 • Investeer in burgerschapslessen op scholen.
 • Organiseer een programma waarbij raadsleden lesgeven op scholen.
 • Laat kinderen en jongeren vaker meedenken in hun wijk of dorp en op het gemeentehuis en bevorder hierbij een evenwichtige afspiegeling van de samenleving.
 • Geef meer bekendheid aan het digitale klokkenluidersbeleid van de gemeente, zodat zwakke plekken en lekken in de databeveiliging sneller aan het licht komen.
 • Verbeter de avondopening van centrale gemeentelijke loketten.
 • Geef inwoners waar mogelijk het recht zich te vergissen.

Dit hebben we bereikt

 • Vijf experimenten met nieuwe vormen van democratie en gebiedsgericht werken. 
 • De ontwikkeling van het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie.
 • Met de pilot Omgekeerde Right to Challenge maakt de gemeente inzichtelijk wat ze doet in een wijk en daagt ze bewoners uit om mee te denken hoe dit beter kan.