Veiligheid

Onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten zich welkom voelen. Ook en juist om in een veilige omgeving te praten over wat er (nog) niet goed gaat. Als D66-lid kun je altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Met vragen, zorgen en klachten. Ook als je twijfelt of je ergens melding van moet doen. Je bent altijd welkom. Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar.

Vertrouwenspersoon D66 Groningen

De Groningse vertrouwenspersonen zijn Marjan Brouwers ([email protected]) en Mattijs Endedijk ([email protected]).

Rol van het bestuur

Leden van D66 die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van D66-politici raakt, kunnen zich ook (vertrouwelijk) wenden tot de voorzitter van het bestuur via [email protected].

Afhankelijk van het vraagstuk en in overleg zal de voorzitter het verder brengen. Dit kan in samenwerking met landelijk bestuur zijn of met het Groningse bestuur. Afhankelijk van de beschikbare feiten en omstandigheden kan er een commissie door het landelijk bestuur worden opgericht om te adviseren over het overgaan tot verdere mogelijke vervolgstappen; zoals een waarschuwing, een berisping of opzegging van het lidmaatschap.