Marjan Brouwers

Voor D66 Groningen is Marjan Brouwers één van onze vertrouwenspersonen. Voel jij je onveilig in onze afdeling, dan kan je contact met haar opnemen.

Ik ben Marjan Brouwers, schrijver en zzp’er. Ik ben lid geworden van D66 in 2002, kort na de moord op Pim Fortuyn, en heb vanaf 2005 verschillende functies vervuld voor D66 Groningen Stad en Regio.
Grensoverschrijdend gedrag komt voor in allerlei vormen en in elke organisatie. Ook bij ons.
Daarvoor mogen we onze ogen niet sluiten. Meestal weten we wel wanneer grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar en zelfs strafbaar is. Maar er bestaat ook een grijs gebied, waarbij de ene persoon vindt dat zijn of haar grenzen worden geschonden, terwijl de ander dat niet zo ervaart. Waar grenzen liggen verschilt van persoon tot persoon en dat maakt het ook zo gecompliceerd.
Zo komen er de laatste tijd steeds vaker meer voorbeelden boven water van grensoverschrijdend gedrag door mensen met een machtspositie. Mensen die vinden dat ze geen rekening hoeven te houden met andermans grenzen, juist vanwege hun invloed of positie. Ik weet uit ervaring in het verleden hoe het voelt als iemand met meer macht over al
je grenzen heen walst en ermee wegkomt. Juist dan heb je iemand nodig op wie je kunt rekenen en die je in vertrouwen kunt nemen.
Ik vind dat ook onze leden terecht moeten kunnen bij iemand die ze in vertrouwen kunnen nemen als ze iets hebben meegemaakt waarbij hun grenzen zijn overschreden, door wie dan ook. Iemand die naar ze luistert en ze helpt om er iets aan te doen als ze dat willen. Daarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik naast Mattijs Endedijk de rol van vertrouwenspersoon op me wil nemen voor Groningen stad en regio.

Je kunt mij bereiken op [email protected]