Kies voor gezondheid, welzijn en weerbaarheid

Beeld: D66

Gezonde, weerbare mensen kunnen het leven beter aan. Ziekte voorkomen door middel van preventie is belangrijk, maar niet altijd mogelijk. Welzijn gaat over je goed voelen, actief zijn, mee kunnen doen en sociale contacten hebben. Wij willen mensen versterken, zodat ze weerbaar zijn ook als ze ziek worden of als ze kampen met beperkingen.

Daarom willen wij dat de omgeving mensen uitnodigt en verleidt om gezond en actief te leven. Zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en regie houden over hoe ze hun leven en zorg willen inrichten. Gemeente en werkgevers moeten die keuzes mogelijk maken en mensen de gelegenheid geven om zelf de regie te houden over hun eigen welzijn en gezondheid. 

Wat willen wij?

 • Investeer in preventie als het gaat om jeugd om te voorkomen dat ze onnodig in de hulpverlening terechtkomen.
 • Experimenteer met een ongelabeld budget per gezin, zodat problemen met geld, gezondheid en werk in onderling verband kunnen worden aangepakt.
 • Ondersteun inwoners die als gevolg van stress door de aardbevingsproblematiek gezondheidsproblemen hebben.
 • Investeer in slimme zorgtechnologie (eHealth) waardoor mensen langer in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen wonen.
 • Maak van Groningen een dementievriendelijke gemeente.
 • Start een experiment waarbij inwoners die zorgbehoevende ouders in huis willen nemen een bijstandsuitkering ontvangen, vrijstelling krijgen van de kostendelersnorm.
 • Houd meer rekening met mantelzorgers met een migratieachtergrond.
 • Zorg ervoor dat mensen zo nodig snel terecht kunnen op een plek voor beschermd wonen en ook weer zo snel mogelijk kunnen doorstromen.
 • Stimuleer de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wijken en dorpen, huisartsen, praktijkondersteuners en Wij-teams.

Wat hebben we bereikt?

 • Elke wijk een eigen WIJ-team waar iedereen terecht kan.
 • Rookvrije generatie op de agenda gezet: bijgedragen aan rookvrije speeltuinen, sportparken en schoolpleinen.
 • Bed, Bad, Brood en Begeleiding geboden aan ongedocumenteerden, wat heeft geleid dat onze aanpak een landelijk model is geworden.