Bestrijd armoede en bevorder kansengelijkheid

Beeld: D66

Wij laten niemand vallen. Dat moet wat ons betreft het uitgangspunt van gemeentelijk beleid zijn. Wij willen niet dat kinderen binnen onze gemeentegrenzen opgroeien in armoede. Het is onaanvaardbaar dat je postcode bepaalt wat je levensverwachting is en welke kansen je krijgt om je leven zelf vorm te geven.

Wij willen dat al onze inwoners zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en zelf keuzes kunnen maken over hun leven, ongeacht waar ze zijn geboren, opgroeien of wonen.  Armoede is een systemisch probleem en daarom om een systemische aanpak vraagt. Een probleem wat van de ene op de andere generatie wordt overgedragen.

Wat willen wij?

 • Geef scholen en WIJ-teams de middelen om armoede te herkennen en signaleren en maak maatwerk mogelijk.
 • Bied bijstandsgerechtigden boven de dertig meer ruimte om zich om- en bij te scholen in kansrijke beroepen.
 • Investeer nog meer in taalhuizen waar getrainde vrijwilligers medebewoners helpen om te leren lezen en schrijven en de computer te gebruiken.
 • Blijf investeren in bibliotheken in wijken en dorpen, zodat de stap om boeken te lezen voor kinderen en jongeren zo klein mogelijk blijft.
 • Bied alle inwoners onder de armoedegrens altijd een eigen gesprekspartner, die hen ondersteunt en als opvangnet en filter dient, zodat ze zo snel mogelijk uit de armoede kunnen komen. Zet hiervoor ook niet-gemeentelijke regelingen in, zoals het LevenLangLeren-krediet.
 • Heronderhandel met Menzis om meer voorzieningen binnen de collectieve verzekering voor mensen onder de armoedegrens te realiseren.
 • Geef als gemeente het goede voorbeeld: breng inwoners die een rekening niet kunnen betalen geen extra kosten in rekening, maar breng hen in contact met hulp.
 • Dring met andere gemeenten aan bij het Rijk op betere betalingsregelingen bij onder meer de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau.
 • Spreek af dat niemand vanwege een huurschuld uit huis wordt gezet als geen vervangende woonruimte beschikbaar is.  
 • Dring aan op het opkopen van schulden door andere partijen die daarbij belang hebben, zoals werkgevers en zorgverzekeraars.
 • Zorg dat kinderen gratis huiswerkbegeleiding krijgen in buurt- en dorpshuizen waar geen scholen zijn met een Rijke Schooldag.

Dit is wat we hebben bereikt

 • Alle mensen met een bijstandsuitkering zijn uitgenodigd voor een gesprek om samen te kijken wat ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen.
 • Experiment met parttime ondernemen voor mensen in de bijstand.
 • Project Kansen voor alle kinderen: extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede.