Breng Groningen in beweging

Beeld: D66

Meer bewegen en vaker sporten draagt bij aan een goede gezondheid. Dat geldt voor iedereen. De gemeente kan bijdragen aan de gezondheid door beleid te maken waarmee inwoners worden gestimuleerd om regelmatig te sporten en bewegen, zodat het onderdeel wordt van een gezonde leefstijl die bij hen past. Dit is nodig om de groeiende gezondheidsverschillen tussen onze inwoners op te heffen en voortaan te voorkomen. Ook kan dit beleid leiden tot ontmoeting, verbinding en een gevoel van saamhorigheid.

Daarom willen wij

 • Zet in op wijkgerichte programma’s die kwetsbare groepen die achterblijven in sport- en beweegdeelname, stimuleren om meer te sporten en bewegen.
 • Zorg voor een concrete en samenhangende uitvoering van het sportbeleid in samenwerking met ondernemende sportaanbieders, sportverenigingen, basisscholen met een Rijke Schooldag, buurtsportcoaches en andere professionals in het sociale domein.
 • Zorg dat kinderen positieve sportbelevingen ervaren en focus meer op urban sports.
 • Help sportverenigingen om toekomstbestendig te worden.
 • Versterk de ontwikkeling van de beweegvriendelijke ruimte met nadruk op een groene omgeving en neem dit mee bij nieuwe wijken en wijkvernieuwing al mee vanaf de tekentafel.
 • Maak openbare ruimte nog geschikter voor individuele sporters, bijvoorbeeld door de aanleg van openbare fietsroutes, hardlooprondjes, boulderblokken, skate- en bootcamp-voorzieningen.
 • Geef ruim baan aan ondernemende ‘urban- en lifestyle’-sportaanbieders en -evenementen en zorg daarbij voor extra binnensportcapaciteit.
 • Zet in op rookvrije 100% rookvrije kantines en sportparken.

Dit hebben we bereikt

 • Het Gronings Sportakkoord is getekend door meer dan honderd partners van sport- en beweegclubs, lokale sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders, kennisinstellingen, zorgorganisaties en belangengroepen.
 • Mede door inzet van D66 worden er nu plannen gemaakt voor extra sporthallen in Groningen.
 • Dankzij D66 komt er een mountainbikeroute bij het Eemskanaal.