Groningen als inclusieve en diverse gemeente

Beeld: D66

Een diverse samenleving is veel meer dan een maatschappij waar mensen elkaar accepteren.
Diversiteit gaat een stap verder: het betekent dat je als samenleving verschillen tussen omarmt, erkent en waardeert. Het gaat erom dat je ervoor zorgt dat mensen zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat iedereen mee kan doen en zich daartoe uitgenodigd voelt.

Wij staan voor een inclusieve gemeente waar iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te zijn en waar iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Een samenleving waar iedereen kan meedoen en zich thuis voelt en waar we geen onderscheid maken tussen mensen op basis van kleur, leeftijd en geslacht, genderidentiteit en seksuele geaardheid, opleiding en ervaring, psychische gesteldheid en beperkingen op welk terrein dan ook.

Tegelijkertijd zijn wij realistisch: om die ideale inclusieve, diverse samenleving te bereiken moet er nog veel gebeuren. 

Daarom willen wij

 • Werk actief aan een open en inclusieve gemeente, waar het niet uitmaakt wat je identiteit is of waar je ouders vandaan komen, maar waarin wat jij wilt bijdragen aan de samenleving voorop staat.
 • Werk samen met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven een anti-discriminatieagenda uit.
 • Geef als gemeente het goede voorbeeld als werkgever en stagebedrijf en neem vaker mensen in dienst met een achterstand op de arbeidsmarkt en jongeren met een migratieachtergrond.
 • Stimuleer en faciliteer wijkbedrijven, sociale coöperaties en sociale ondernemingen die zich al jaren inzetten voor mensen die lastig werk kunnen vinden. 
 • Stel harde eisen bij inkoop van goederen en diensten betreft de sociale doelstellingen van leveranciers en dienstverleners.
 • Behoud beschutte werkplekken voor mensen die echt niet in staat zijn om een plek vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 
 • Haal drempels weg als mensen vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen of een opleiding willen doen.
 • Stel een actieplan voor vluchtelingen samen met ondersteuning op het gebied van taal, inburgeren en participatie middels bijvoorbeeld het aanbieden van werkervaringsplaatsen.
 • Nodig alle inwoners en organisaties actief uit om taalstages aan te bieden en ondersteun hen hierbij als dit nodig is.
 • Bied mannen én vrouwen zo snel mogelijk begeleiding naar opleiding en werk, ook als de partner die eerst in Nederland is gearriveerd al een baan heeft gevonden.
 • Zorg dat elke nieuwkomer die nog geen werk heeft of opleiding volgt, een taalstage kan lopen. 
 • Stimuleer musea en scholen om meer aandacht te geven aan de rol van Groningen in het slavernijverleden en ondersteun maatschappelijke organisaties die zich hiervoor inzetten, zoals stichting Keti Koti en het Meldpunt Discriminatie, met als doel de aandacht en erkenning duurzaam te borgen.

Dit hebben wij bereikt

 • Toegankelijkheid is opgenomen als integraal thema bij nieuw beleid.
 • In de Cultuurnota ligt een accent op inclusiviteit.
 • Er komt op ons verzoek een onderzoek naar het Groningse slavernijverleden, waarna we zouden kunnen besluiten excuses aan te bieden.