Inzet D66 fractie bij voorstel nieuwe doelgroepenveroordening.


Inzet eerste termijn 4-7-2022:
Het college vraagt wel wat van ons om bij sociale koop
De grens van goedkope koop te verhogen van €200.000 naar €270.000 en voor sociale koop deze te verhogen naar €355.000 in de doelgroepen verordening.
 
We hebben een doelgroepenverordening voor onze inwoners, waarbij onze inwoners het uitgangspunt zijn. Zodat, zoals we allen in onze verkiezingsprogramma’s genoemd hebben, ook starters en lagere inkomens over een goede woning kunnen beschikken.
 
De inwoners als vertrekpunt dus. Als we daarnaar kijken, is dan de voorgestelde verhoging voor hen realistisch? De hypotheekrente stijgt, bij een woning van €270.000 hoort een inkomen van €60.000 per jaar. Gaan we met deze verhoging nog voor starters en sociale woningbouw bouwen?
 
Uiteraard zien wij ook dat bouwen duurder worden. Echter bijgaand voorstel is geschreven vanuit het vertrekpunt van de gemeente en de bouwers, de inwoners uit de doelgroep zijn er o.i. niet mee geholpen.
Bouwen kan altijd, als het moet tegen hogere prijs, maar dan kunnen we niet het vinkje bij sociale bouw zetten. Want het lijkt erop dat dat nu het uitgangspunt is, een vinkje.
 
Dus wat willen we college?
Bouwen en voldoen aan de bouwwensen, of ook bouwen voor de doelgroep.
Ons inziens moeten we eerlijk zijn. Of we bouwen zonder het vinkje sociale bouw, of u gaat naar ander oplossingen kijken.
Uw voorstel om de kwaliteitseisen bij te stellen naar minder m2, vinden we al een goede.
Maar ook erfpacht of verhoging van de maximale hoogte van een appartementencomplex hoort voor ons bij de mogelijkheden.
Onze gemeente is niet de enige die hier mee worstelt. Er zijn gemeente die doelgroepen €100.000 via een woonfonds van de gemeente laten lenen, lijkend op erfpacht.
 
Wij vragen dan ook aan het college om met alternatieven of oplossingen te komen om de doelgroepen, waar de doelgroepenverordening voor bedoelt is aan een woning te helpen, anders dan alleen de norm te verhogen.

Behandeling tweede termijn 11-7-22

De eerste termijn gaf geen oplossing die voor onze fractie tot tevredenheid leidde. De fractie heeft daarom een amendement gemaakt welke door GroenLinks/PvdA en de VDD gesteund werd.
In de eerste termijn heeft onze fractie al gepleit voor aanpassing van de tarieven en tevens om daarnaast de starterslening aan te passen aan de veranderingen in de doelgroepenverordening. Dat laatste is toegezegd, hoewel we nog niet precies weten wat er aangepast wordt. Daarom heeft onze fractie een amendement ingediend. Helaas heeft die het niet gehaald omdat de coalitie de rijen sloot (Leefbaar stede wel voor)

Spreektekst en amendement

De spreektekst tweede termijn vind u HIER
Het amendement vind u HIER