Erik Vissers

Erik Vissers - Beeld: D66 Etten-Leur

Het leukste van het raadswerk vind ik de inhoudelijke behandeling van raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen zijn er niet voor zichzelf, maar zijn ervoor om een bepaald doel te behalen. Voor mij is altijd de waarom vraag belangrijk en ik vind het dus ook leuk om me daarin te verdiepen.

  • 57 jaar
  • Oosterhout (N-Br)
  • Etten-Leur

Waarom willen we wat bereiken, wat zijn de mogelijke doelen die behaald gaan worden en, voor mij het belangrijkste, hoe gaan we die meten. De doelen die we willen behalen zijn wat mij betreft altijd in lijn met de uitgangspunten van D66. Dus zelfbeschikking en zelfontplooiing, een afgewogen gebruik van onze aarde nastreven en een sociale overheid die zorgt voor de mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Met deze uitgangspunten komen energietransitie, sociale woningbouw, werk en inkomen voor iedereen vanzelf aan bod. Mijn kijk op voorstellen en vraagstukken zijn altijd met een positieve inslag en een uitgangspunt van vertrouwen in mensen in het algemeen en onze professionals in het bijzonder.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Na mijn eigen huis waar ik met mijn gezin het liefste tijd doorbreng ben ik erg graag in het winkelcentrum om naar mensen te kijken. Daar zie je hoeveel verschillen er zijn. Naast de drukte in het centrum ben ik ook graag in de Pannehoef of het Liesbos om te genieten van de rust en natuur.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wanneer er in onze gemeente meer ruimte komt om te ondernemen dan zijn er ongelooflijk veel kansen. Dat zijn kansen voor jonge mensen die iets willen starten, maar ook ervaren mensen die deze in willen zetten voor de gemeenschap. Als we plannen wat meer vanuit de positieve inslag beoordelen en het ondernemers klimaat weer wat vergroten dan komen de meest innovatieve en dus toekomstbestendige bedrijven allemaal naar Etten-Leur. Niet door de grond goedkoop aan te bieden, maar door een goed gebied voor werknemers en een goede infrastructuur te garanderen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Voor mij is transparantie erg belangrijk. Alle zaken die nu nog in eens schimmig gebied beslist worden zoals coalitie overleggen, gemeenschappelijke regelingen en binnen het ambtelijk apparaat zou ik meer naar de oppervlakte willen krijgen. Bij de behandeling van de onderwerpen zou ik wat meer aansturen op experimenteren in de plaats van onderzoeken. Je leert veel meer van een proefproject dan een inhoudelijke studie. Tenslotte zou ik veel meer bij de professionals leggen over hoe dingen moeten gebeuren. Als raadslid ben je over de doelen en waarom je dat zou willen, maar nu wordt er te vaak bepaald hoe we daar moeten komen en daar kunnen we de expertise van de professionals veel beter voor gebruiken dan ons eigen beperkte inzicht.   

Wat betekent D66 voor jou?

Positieve inslag
Transparantie / open bestuurslagen
Eigen verantwoordelijkheid
Sociaal vangnet                                                      
Samenwerken i.p.v. dicteren

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Het Vonnis van John Grisham. Dit is een boek waar goed en fout door elkaar loopt en niet alleen het goede een plaats krijgt, maar zeker ook de fouten die mensen maken.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Zodiac in de koepel van Breda. Ik vind live muziek of optreden altijd mooi. Hier was goed gebruik gemaakt van de koepel met projecties en drones. Het was een goed thema, de klimaatverandering en onze rol daarin, vertolkt door redelijk onbekenden artiesten en soms lekker een beetje rommelig.