Enschede klaar voor de toekomst

Enschede is een stad met twee gezichten. Aan de ene kant gaat het goed; de stad biedt meer werk dan er werknemers zijn. En steeds meer nieuwe bedrijven vinden een plek in Enschede rond de hogeschool en universiteit. Ook zijn we de bruisende hoofdstad van het oosten.

Het andere gezicht is een stad waar al jaren veel mensen lange tijd in probleemsituaties zitten (sociale problematiek). Waar problemen van ouders op kinderen worden doorgegeven. En waar te veel mensen aan de kant moeten blijven staan omdat ze geen geschikt werk vinden.

Net als in Den Haag zitten we in Enschede in een politiek die verdeeld is. Die zich steeds harder gedraagt. En die vooral zichzelf graag wil laten zien. En dat, terwijl de uitdagingen waar we voor staan steeds dringender worden: Enschede lijkt steeds meer een kloof tussen groepen mensen te krijgen.

Ook zien we steeds meer de gevolgen van onverstandig omgaan met het milieu. Het vraagt de komende jaren om een politiek die niet meer praat over óf we wat moeten doen aan het milieu of de kloof in de stad. Het vraagt erom hóe we die problemen aanpakken. En ze dan ook echt aanpakken.

Stad van gelijke kansen

We moeten werken aan een stad waar je toekomst niet bepaald wordt door waar je wieg stond. Waar kinderen gelijke kansen hebben. Want alleen dan kan Enschede de kloof kleiner maken: tussen inwoners die het goed hebben en mensen die (te) weinig geld hebben en de problemen doorgeven aan hun kinderen.

Duurzame stad

We zijn het de stad en onze kinderen verplicht om met duidelijke plannen te komen voor een duurzame toekomst. Heel Nederland merkt de gevolgen van de klimaatcrisis. D66 wil dat Enschede meehelpt aan de oplossing, maar helaas komt dit in Enschede veel te langzaam op gang. D66 begrijpt dat niet. Het is tijd om niet langer uit te stellen en te ontkennen, maar om grote stappen te zetten! De aanpak van de grote opgaven zoals klimaat, energie, biodiversiteit, zorg en wonen vragen om een ander samenspel tussen overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners. Met een prominentere rol voor inwoners.

Aantrekkelijke stad

Enschede moet werken aan het werk van de toekomst. Daarom willen we geld en moeite stoppen in bedrijven waar de banen van de toekomst zijn. En we moeten er geld en moeite in stoppen om mensen geschikt te maken voor die banen.

We moeten beter beseffen dat Enschede niet alleen de hoofdstad van Oost-Nederland is; het is een centrum in de Euregio, waarbij we de opstap naar Duitsland zijn voor de Randstad.

Het draait in Enschede om meer dan alleen dat het ons goed gaat (rijkdom, welvaart). Het gaat om gezondheid, je goed voelen (welzijn). Daarom willen we meer geld en moeite stoppen in cultuur. En in
manieren om de stad groener te maken; een stad waar meer dan genoeg groen is voor kinderen om buiten te kunnen spelen. En waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; mensen van verschillende culturen, met verschillende achtergrond. Maar zonder het noaberschap te verliezen.

Het vraagt om politiek van verbinding en om een positieve kant te laten horen. Alleen samen met andere partijen kunnen we de grote uitdagingen aan waar Enschede voor staat.

Gertjan Tillema
Lijsttrekker D66 Enschede