Samenvattingen verkiezingsprogramma

Enschede is een stad van 160 nationaliteiten. Daar zijn we trots op! Het is belangrijk dat iedereen de Nederlandse (en Twentse) taal machtig is. Maar voor iedereen die dat nog niet is, willen we het graag mogelijk maken om toch de samenvatting van ons verkiezingsprogramma te kunnen lezen.