Oproep aan onze collega’s in de raad: treuzel niet langer en investeer in de Huiskamer van de stad*Update* 22 september 2023: Zojuist is bekend geworden dat het project Huiskamer van de Stad is stilgelegd en dat het voorstel niet in stemming wordt gebracht. Dat betreuren wij zeer. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de culturele ambities die er al jaren liggen toch gerealiseerd kunnen worden.

Begin oktober moet de raad besluiten of we willen investeren in de Huiskamer van de stad. In het plan moet de bibliotheek bij het Wilminktheater, Kaliber en Metropool in het Muziekkwartier trekken. Zo komen verschillende culturele instellingen samen in hetzelfde gebouw. Op deze manier kunnen mensen laagdrempeliger in contact komen met verschillende vormen van cultuur. Met een ambitie om een inspirerende plek te creëren om te leren, te ontmoeten en te ontdekken. Een plek waar iedereen zich thuis voelt. Voor bijvoorbeeld ontspanning, afleiding of vermaak.

Wilminkplein

Naast de synergie tussen verschillende culturele instellingen en de mogelijkheden die de verhuizing biedt voor het toekomstbestendig maken van onze bibliotheekvoorziening, zorgt het plan ook eindelijk voor een volle benutting van het Muziekkwartier. Zowel overdag als in de avond. Dat betekent ook meer reuring op het Wilminkplein, een stuk van het centrum dat nooit echt is gaan bloeien. Alleen maar voordelen zou je zeggen.  

Alternatieve scenario’s

Maar een zekerheid is de Huiskamer van de Stad op dit moment allerminst. Veel politieke partijen hikken tegen de hoge kosten aan. En dat is begrijpelijk. Het plan is niet bepaald goedkoop: alles bij elkaar zijn de kosten geraamd op €26,7 miljoen. Verschillende partijen willen daarom alternatieve scenario’s zien, waaronder een scenario waarbij de bibliotheek verhuist naar de oude V&D aan Kruispunt De Graaf. Maar daarvan is al duidelijk dat het niet samengaat met de plannen die al in de maak zijn voor dat pand. Daar komt nog bij dat helemaal niet zeker is dat de kosten voor die plannen zoveel lager zijn dan de investeringen die in het Muziekkwartier moeten worden gedaan.

Een ander scenario is blijven in het huidige pand. Maar het gebouw waarin de bieb nu zit is in slechte staat en niet duurzaam. Om de bibliotheek klaar te maken voor de toekomst zal er van alles vervangen, verbeterd en verduurzaamd moeten worden. Ook dat brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien kun je je afvragen of dit pand nog wel de juiste uitstraling heeft en genoeg mogelijkheden biedt voor de bibliotheek van de toekomst. Je mist dan in ieder geval de synergie met andere culturele instellingen.

Vooruit

De raad heeft een besluit over de verhuizing van de bibliotheek al eerder vooruitgeschoven omdat het plan wel goed werd bevonden, maar men tegen de hoge kosten aanhikte. Inmiddels weten we dat van wachten de plannen niet goedkoper worden. En ook nu zitten we weer tegen een deadline aan. Als de raad 9 oktober geen beslissing neemt, zal een groot deel van de aanbesteding opnieuw moeten worden gedaan. Met weer veel vertraging tot gevolg. Dat is onwenselijk, onder andere omdat gemeenten vanaf 2025 verplicht worden om zorg te dragen voor een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Maar misschien nog wel belangrijker: de bibliotheek moet eindelijk vooruit kunnen kijken.

Er zijn partijen in de raad die zich al lange tijd hardop afvragen: “Wat voor stad willen we zijn?” En komen niet veel verder dan die vraag. Wat D66 betreft willen we een stad zijn waar cultuur toegankelijk is en inwoners uitdaagt, waar kinderen laagdrempelig in aanraking komen met allerlei verschillen vormen van cultuur, om zo te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Een stad die ruimte biedt aan culturele instellingen en ervoor zorgt dat zij hun potentieel ten volle kunnen benutten.

Al acht jaar – en eigenlijk nog veel langer – praten we over de toekomst van de bibliotheek. Het is hoog tijd om niet langer te treuzelen, maar door te pakken. Ja, het is veel geld, maar we hebben er de ruimte voor in de begroting. Vergelijkbare steden zijn niet goedkoper uit: goede culturele voorzieningen kosten geld. De bibliotheek en het Muziekkwartier zijn dit geld waard. Als stad moeten we durven dromen, durven bouwen aan goede voorzieningen in de stad. Die investeringen verdienen zich dubbel en dwars terug.