Stop het sluipenderwijs volbouwen van het Enschedese buitengebied

Het Enschedese buitengebied is prachtig. Maar met veel verschillende belangen staat de kwaliteit van ons buitengebied onder grote druk. Stukje bij beetje wordt het kenmerkende coulisselandschap rond Enschede volgebouwd. Niemand wil het, toch gebeurt het sluipenderwijs. Het is de hoogste tijd om hier paal en perk aan te stellen.

Investering

Een voorbeeld van dat volbouwen is het plan dat in de maak is voor Erve ’t Kromhof, aan de Heutinkstraat. Momenteel eigendom van een vermogensbeheerder, als onderdeel van een grotere vastgoedportefeuille. Het is de bedoeling om het bouwvallige erf te bebouwen met elf luxe wooneenheden, om zo maximaal rendement uit die investering te halen. Een ruime meerderheid van de raad heeft inmiddels kenbaar gemaakt deze plannen enthousiast te omarmen, omdat zo het karakter van het historische erf behouden kan worden.

Dialoog

Ook wordt binnenkort in de raad de mogelijke bouw van een vijftal recreatiewoningen in het buitengebied van Lonneker besproken. Verschillende partijen, BBE en CDA voorop, zetten hierbij vol in op de dialoog tussen omwonenden en initiatiefnemer om de zorgen die er leven weg te nemen. Het siert deze partijen dat ze het voortouw nemen om het gesprek tussen bewoners te bevorderen. Zo ontstaat wederzijds begrip. Het lijkt erop dat als omwonenden en initiatiefnemer er met elkaar uitkomen, een meerderheid van de raad de plannen zal steunen. Maar zo worden er wel weer vijf gebouwen aan het buitengebied toegevoegd.

Bovenstaande voorstellen staan niet op zichzelf. Andere voorbeelden, groot en klein, zijn het plan voor de ongeveer 200 recreatiewoningen bij het Rutbeek en het initiatief om bij de Weerseloseweg een woonhuis te bouwen waar nu een recreatiehuisje staat.

Algemeen belang

Alle afzonderlijke plannen zijn vaak goed inpasbaar, met meestal beperkte invloed op het buitengebied. Maar er wordt vergeten te kijken naar wat de optelsom van al deze ontwikkelingen is. Per saldo wordt het buitengebied steeds voller en verliest het sluipenderwijs haar karakter en waarde. Als er niets verandert in de manier waarop de gemeenteraad omgaat met de plannen in het buitengebied is het wachten op het moment dat de gemeenteraad achterom kijkt en zich afvraagt: “Waarom zijn we zo slordig met ons buitengebied omgesprongen?” Maar dan is het te laat.