Onderzoek naar vragen in de zaak Ardesch

EnschedeAnders, PVV en D66 hebben Saxion als externe onafhankelijke partij gevraagd om twee cruciale vragen in de langlopende zaak Ardesch te onderzoeken.

De zaak Ardesch

Het begin van het conflict tussen Ardesch en de Gemeente dateert uit 2017. Gertjan Ardesch was in die tijd huurder en leverancier van de gemeente met twee van zijn bedrijven. Er was sprake van een betalingsachterstand van Ardesch aan de gemeente. Daarnaast was er onenigheid over een aantal zaken die wel geleverd zouden zijn, maar niet betaald. Ook informeerde Ardesch de gemeente over vermeende misstanden van Walas rond de aankoop van vastgoed in Heerlen, de partij die in beeld was om Spinnerij Oosterveld over te nemen van de gemeente.

De zaak Ardesch in de gemeenteraad en de journalistiek

Over het handelen van de gemeente in deze zaak zijn door de jaren heen door verschillende politieke partijen vragen gesteld. De beantwoording van het College was naar oordeel van de vragende partijen vaak te langzaam, onduidelijk en soms onjuist. Ook 1Twente dook in de zaak. Zelfs de Nationale Ombudsman is erbij betrokken geweest. Maar tot op heden zijn de werelden van het College en Ardesch nooit meer bij elkaar gekomen: beide partijen kennen een andere waarheid. Dat maakt dat de discussie nog altijd niet van tafel is, tot onvrede van alle betrokken partijen.

Extern onderzoek om antwoord te krijgen op twee cruciale vragen

In een zaak gebaseerd op feiten kan er maar één waarheid zijn en we willen nu duidelijkheid krijgen wat die waarheid is, zodat de zaak afgesloten kan worden. Omdat deze discussie al jaren loopt en er voor niemand tot nu toe een bevredigende uitkomst ligt willen Enschede Anders, PVV en D66 duidelijkheid hebben over twee cruciale vragen:

  • Waarom stopte de gemeente de betalingsregeling die met Ardesch was getroffen?
  • Vanuit de gemeente is naar de Nationale Ombudsman gecommuniceerd dat Ardesch zou hebben ingestemd met het niet doen van onafhankelijk onderzoek als de gemeente en Ardesch niet samen tot een oplossing zouden komen. Op grond waarvan baseert de gemeente dit standpunt?

De partijen hebben Saxion gevraagd om in een onafhankelijk onderzoek antwoord te krijgen op deze twee vragen. Zij maken hierbij gebruik van de regeling dat ook een raadsminderheid een beperkt onderzoek kan laten uitvoeren door een externe partij. Deze regeling is in werking gesteld aan het einde van de vorige raadsperiode. Het is de bedoeling dat het onderzoek eind september is afgerond.