Kijk vooruit bij opvang asielzoekers

Gisteravond werd bekend dat Enschede als stad is aangewezen om 500 asielzoekers op te vangen. D66 wil dat we goede afspraken maken met en voor de buurt en we willen dat alle kinderen naar school kunnen. We zullen ons maximaal inzetten om deze 500 mensen op het evenemententerrein een goede opvang en een fatsoenlijke daginvulling te geven.

Landelijk probleem

Als D66 vinden wij dat zo’n aanwijzing vanuit het Rijk niet de democratische schoonheidsprijs verdient. Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat we als raad niet thuis hebben gegeven toen ons in september gevraagd werd een bijdrage te leveren bij het oplossen van het landelijke probleem van het tekort aan opvangplekken.

Verdelen over de stad

Als D66 waren we hier wel voorstander van, maar het is ons niet gelukt een merendeel van de raad hiervan te overtuigen. Hierdoor hebben we onszelf als raad destijds de kans ontnomen om een realistisch plan te maken voor opvang op kleinere locaties, verdeeld over de stad. En hebben we niet goed nagedacht hoe we deze mensen nu het beste kunnen opvangen.

Het gaat om mensen

Wij beschouwen deze aanwijzing als een voldongen feit. Wat D66 betreft moeten we nu vooral vooruit kijken om de mensen die hulp nodig hebben hulp te kunnen bieden. We willen weten waar we aan toe zijn en waar we wat kunnen betekenen. En we willen vooral niet onze tijd verspillen aan achterhoedegevechten om deze aanwijzing te vertragen of toch pogen tegen te houden. De kans dat dat lukt is klein en nog veel belangrijker: ook dan doen we niets om dit humanitaire probleem te helpen oplossen.

Veel vragen

We hebben nog wel veel vragen over deze opvang. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat omwonenden betrokken worden? Waar kunnen zij met vragen terecht? Worden er vanaf dag 1 taallessen aangeboden? Is er onderwijs voor de kinderen? Wat is de samenstelling van de groep? Gaat het om mensen die hier geruime tijd blijven, of blijven de mensen hier maar kort en komen er steeds weer anderen? Hoelang zijn deze mensen al in Nederland? Wat gaan deze mensen de hele dag doen? Is er vervoer naar de stad geregeld? Wat mogen we en moeten we regelen als gemeente?

Meedoen

Het is van belang dat we zo snel mogelijk antwoord krijgen op deze vragen, omdat we dan aan de slag kunnen om te helpen deze mensen een goede opvanglocatie en fatsoenlijke daginvulling te geven. Door het leren van onze taal en om te zorgen dat onderwijs aan alle kinderen gegeven kan worden. Maar ook door te kijken hoe we mensen op weg kunnen helpen met een opleiding. Dit alles om te zorgen dat deze mensen, wanneer ze straks mogelijk een verblijfsvergunning krijgen, ook direct zo goed mogelijk mee kunnen doen binnen onze samenleving.