Heroverweeg plan recreatiewoningen Rutbeek

Al jaren zijn er plannen om aan de zuidoostzijde van Het Rutbeek 200 tot 250 recreatiewoningen te bouwen. Wat D66 betreft wordt het tijd om afscheid te nemen van dit idee. De plannen passen niet in een tijd waarin reeds gevestigde boerenbedrijven in datzelfde gebied hun stikstofuitstoot fors terug moeten brengen. Het is waarschijnlijk dat lang niet alle boerenbedrijven kunnen blijven bestaan. Dan is het in onze ogen niet logisch en niet wenselijk om deze extra belasting op het gebied wel toe te staan.

Geschiedenis

De plannen om aan de zuidoostzijde van het Rutbeek recreatiehuisjes te bouwen zijn al decennia oud. Het eerste bestemmingsplan dat ruimte bood voor de realisatie van recreatiewoningen stamt uit 1993. Toch zijn ze er, ondanks verschillende aankondigingen, nog altijd niet. In 2014 werden de plannen wel een stuk concreter, toen de raad besloot over de ontsluitingsroute. Om al het verkeer dat naar het park gaat af te kunnen wikkelen, is toen besloten de Hegebeekweg te gaan verharden. Een besluit dat bij omwonenden overigens niet in goede aarde viel. Sinds augustus 2019 zit een iets aangepast bestemmingsplan in de ontwerpfase. Het wachten is nu op het moment dat de initiatiefnemer voldoende stikstofruimte heeft gevonden. Dan zal het bestemmingsplan naar de raad gaan voor besluitvorming.

Argument voor

Wat ons betreft komt het zo ver niet. Want met stip het belangrijkste argument om het park daar te willen, is altijd de werkgelegenheid geweest. Enschede heeft na het vertrek van de textielindustrie decennia last gehad van een hoge werkloosheid. Maar de laatste jaren is die werkloosheid als sneeuw voor de zon verdwenen. En hoewel dat in slechtere economische tijden zeker weer zal oplopen, lijkt het gebrek aan goed personeel de komende jaren een veel groter probleem te zijn dan een gebrek aan werkgelegenheid.

Argumenten tegen

De nadelen zijn daarentegen alleen maar groter geworden. Ook al in 2014 was stikstofuitstoot een probleem om het plan realiseren. Maar toen was het nog niet duidelijk hoe groot de problemen nu zouden zijn. Als de initiatiefnemer al in staat is stikstofruimte te bemachtigen, zal dat te allen tijde ten koste gaan van de mogelijkheid voor boeren om te boeren in dit gebied. Boeren die sowieso fors moeten gaan inleveren. Dat is wat ons betreft niet te verkopen.
Verder is er natuurlijk altijd nog het nadeel van het extra verkeer tussen het park en de N18/A35. Ook moet je je afvragen wat het effect is van zoveel extra mensen zo dicht op de Natura 2000-gebieden Buurserzand en Witte Veen en op bijvoorbeeld het natuurgebied rond de Oude Buurserdijk.

Niet meer toestaan

In een tijd waarin de natuur alleen maar verder onder druk komt te staan, werkgelegenheid geen argument meer is en het zeker is dat de bouw van deze recreatiewoningen ten koste zal gaan van reeds gevestigde boerenbedrijven in het gebied, moet de raad wat D66 Enschede betreft de richting van meer-meer-meer in het buitengebied rond Het Rutbeek loslaten en de bouw van recreatiewoningen op het Rutbeek niet meer toestaan.