Haal onze tram naar Enschede

Het leek zo’n mooi plan van de Historische Sociëteit Enschede – Lonneker: Het overhandigen van de eerste elektrische tram, die van 1908 tot 1933 door Enschede reed, aan de bevolking van Enschede. Als cadeau van de stad aan de stad om de 700 jaar stadsrechten van Enschede in 2025 te vieren.
Gisteren werd bekend dat de sociëteit het plan om de gerestaureerde tram terug te halen naar onze stad intrekt. De reden: men komt geld, ongeveer een ton, tekort en er is geen tijd meer om dit alsnog op te halen.

Het belang van de historie van de stad

Wat D66 betreft is de elektrische tram het waard om te redden. De tram is niet alleen de enige nog bestaande tram die ooit in Enschede gereden heeft, de tram staat ook symbool voor een belangrijke tijd voor Enschede en de regio. Het was de tijd van burgemeester Edo Bergsma, van de bouw van Pathmos en de Laares en van de aanleg van de singels. Maar het was ook de tijd van de Grote Textielstaking

Het financiële plaatje

In het coalitieakkoord en de begroting is een kleine vier ton vrijgespeeld voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep. Een belangrijk onderwerp, maar tegelijk is besluitvorming hierover de door raad uitgesteld, omdat er wordt getwijfeld aan de noodzaak van een uitgebreid onderzoek. Er is immers al heel veel bekend en 380.000 euro is veel geld. Een goede alternatieve optie is, wat D66 betreft, om een minder zwaar onderzoek te laten uitvoeren dat €75.000 kost. In feite blijft er zo ongeveer €300.000 over om te besteden aan iets anders dat historische waarde heeft voor de stad. Bijvoorbeeld het terughalen van de eerste elektrische tram naar Enschede.

Maximaal genieten van de tram

Enkel het terughalen van de tram naar Enschede is wat ons betreft te mager. Hoe mooi zou het zijn als de tram vanaf 2025 ook daadwerkelijk weer door de straten rijdt? De precieze invulling daarvan ligt nog open, maar dat het iets toevoegt aan het culturele en historische karakter van Enschede staat buiten kijf. Een grote groep inwoners is hier al jaren mee bezig. Laten we dat als gemeente van harte ondersteunen en de eerste elektrische tram daadwerkelijk terughalen naar Enschede. Als cadeau van de stad voor de stad.