Energievisie na 3,5 jaar (deels) vastgesteld

Dinsdag heeft de gemeenteraad de Energievisie eindelijk vastgesteld. Althans, het deel dat gaat over het opwekken van zonne-energie. In de raad was helaas geen meerderheid om ook het deel rond de opwek van windenergie vast te stellen. D66 is niet trots op deze halve Energievisie, maar heeft wel voor gestemd. Hoofdreden daarvoor is dat daarmee partners in onze stad, zoals Enschede Energie, verder kunnen om duurzame energieprojecten te realiseren. Want na 3,5 jaar wachten op deze Energievisie zijn er nagenoeg geen extra duurzaam energieprojecten in Enschede gerealiseerd.

Toezeggingen om onze ambitie vast te houden

Als windenergie op termijn toch geen plek kan krijgen in Enschede, zorgt het college voor oplossingen om de ambities alsnog te realiseren. Er is een harde toezegging gedaan, evenals toezegging op een pro-actieve houding van het college als realiseren van onze ambities achterblijven. In juli van dit jaar stemde D66 nog tegen de Energievisie. Mede omdat deze toezeggingen er toe niet lagen. Daarnaast werd toen, net als nu, het besluit over windenergie vooruitgeschoven in afwachting van de mogelijk gezondheidsrisico’s die het RIVM landelijk onderzoekt en uitspraken van de Raad van State. Echter werd toen, vooruitlopend op dat onderzoek, door een meerderheid van de raad de mogelijkheden voor windenergie al ingeperkt. Dat was toen onacceptabel voor ons.

Actie, actie, actie – ook in Enschede

We praten als raad al meer dan 10 jaar over het realiseren van meer duurzame energie. Dat gesprek werd vooral vanuit de tegenstellingen op het gebied van windenergie gevoerd. Deze debatten hebben vooral veel wind in de raadszaal geproduceerd. Wind die stapels papier heeft doen opwaaien, maar onze stad in de afgelopen periode weinig concrete duurzame energieprojecten heeft opgeleverd. De winkel was 3,5 jaar dicht, in afwachting van het vaststellen van deze Energievisie. Het college moet de deuren van de winkel nu eindelijk vol opengooien. D66 wil maximaal medewerking verlenen aan partijen in onze stad, die al jaren wachten op het college om met hun concrete projecten aan de slag te kunnen gaan. En participatie betekent voor D66 ook luisteren naar het zwijgende deel van onze inwoners, dat verwacht dat de gemeente gewoon haar werk gaat doen, gezien de enorme opgave die voor ons ligt met de energietransitie. Naar de woorden van Mark Rutte op de Klimaattop in Glasgow: actie, actie, actie. Ook in Enschede.