Eindelijk groen licht voor de bouw van de nieuwe moskee

We zijn heel blij met de  uitspraak van de Raad van State over de verkeersafwikkeling bij de nieuw te bouwen moskee op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat. De gemeente heeft goed onderbouwd dat de komst van de moskee geen onacceptabele verkeersdruk geeft. Vier raadsstemmingen en drie uitspraken van de Raad van State waren ervoor nodig, maar nu is er een einde gekomen aan het gesteggel en kan na twaalf jaar eindelijk begonnen worden met de bouw van de nieuwe moskee.

Van twee naar één

D66 heeft zich jarenlang ingezet om te komen tot een bestemmingsplan voor de bouw van de moskee, op een manier waarbij het plan op een goede manier ingepast kan worden en zodat de overlast voor de buurt acceptabel blijft. De bouw van een nieuwe moskee is broodnodig. Deze zal als vervanging dienen voor de twee huidige Turkse moskeeën. Deze gebouwen zijn heel oud en in slechte staat.

Een beschamend langzaam proces

Het bestemmingsplan heeft de gemoederen in Enschede wat ons betreft veel te lang bezig gehouden. Het is beschamend dat er pas na twaalf jaar duidelijkheid is voor de Turkse gemeenschap. Het fundamentele recht om je geloof te belijden is een groot goed. Net zoals mensen de ruimte moeten hebben om hun afkomst een plek te geven in hun leven.

Twee maten

Het grootste bezwaar in de raad toentertijd, en ook van de bezwaarmakers bij de Raad van State, was de mogelijke verkeersdruk die de nieuwe moskee met zich mee zou brengen. Maar nooit eerder is er zo goed gekeken naar de verkeerseffecten. Opmerkelijk is ook dat andere ontwikkelingen in hetzelfde gebied – we noemen de ontwikkelingen op Het Diekman rond zwemmen en voetbal – nooit hebben geleid tot vragen over de verkeersafwikkeling. Het meten met twee maten als het gaat om de bouw van een moskee steekt. Het stemt ons dan ook blij dat de Raad van State dat verkeersargument nu van tafel heeft geveegd.

De uitspraak is hier terug te lezen.