De ijsbaan is het waard om te redden

De gemeenteraad staat binnenkort voor een belangrijke keuze: houden we de ijsbaan open of sluiten we deze voorgoed? Afgaande op de geluiden in de raad is die keuze nog lang niet zeker. Wat D66 betreft is de ijsbaan het waard om te redden.

Maatschappelijke waarde

Met gemiddeld 80.000 bezoekers per jaar is het een sportvoorziening van formaat met grote maatschappelijke waarde voor onze stad en de regio. Daarnaast speelt de ijsbaan een belangrijke rol in de aanwas en ontwikkeling van topsporttalenten, zoals TalentNED en de Sven Kramer Academy. Zeker in het licht van de ambitie die Enschede heeft voor de (nog te bouwen) topsportcampus op het Diekman.

Openhouden

D66 vindt daarom dat we er alles aan moeten doen om de ijsbaan open te houden. En dat er snel duidelijkheid moet komen. Ook als de regio niet of zeer beperkt bereid is bij te dragen, moeten we bereid zijn te investeren in behoud van de baan. Alleen dan kan er een gedegen onderzoek plaatsvinden naar hoe we de exploitatiekosten kunnen verlagen en de verdiencapaciteit kunnen verhogen.

7 miljoen

De problemen rondom de ijsbaan zijn dan ook vooral financieel van aard. Daarbij helpt het niet dat de wethouder vrij laat bij gemeenten in de regio heeft aangeklopt met als gevolg dat zij waarschijnlijk niet of nauwelijks gaan bijdragen. Maar nu de ijsbaan sluiten brengt ook hoge kosten met zich mee. De gemeente moet dan ineens een kleine 7 miljoen euro afboeken, omdat er geen exploitatie-inkomsten meer zijn om de hypotheek op de ijsbaan af te betalen. Voor dat geld kan de ijsbaan zeker tien jaar opgehouden worden.

Lagere kosten

Mogelijkheden voor verlaging van de exploitatiekosten en verhoging van de verdiencapaciteit zijn er genoeg. Allereerst door te kijken naar verruiming van het bestemmingsplan, zodat de ijsbaan ook van april tot oktober gebruikt kan worden voor niet-ijsgerelateerde evenementen. De 6000 kaarten voor de vrijdagmiddagborrel van VRIJ die in 2020 binnen een half uur uitverkocht waren bewijzen dat dat succesvol kan zijn. Een andere optie is het aantrekken van sponsoren, zoals de Elfstedenhal in Leeuwarden succesvol doet. Ook slimme oplossingen voor verduurzaming zijn het absoluut waard om te onderzoeken. En we kunnen kijken naar combinaties met andere sportvoorzieningen.

Wij hopen dat andere partijen ook gaan zien dat we deze voorziening voor de stad kunnen en moeten behouden. De ijsbaan is het waard om te redden.