D66 wil ondersteuningsfonds in strijd tegen stijgende (energie)lasten

De raad vraagt terecht al geruime tijd aandacht voor energiearmoede. Ook het college is van goede wil om daar wat aan te doen. Alleen nu de prijzen hoog lijken te blijven, levensmiddelen duurder worden en ook mensen met een beter inkomen in de problemen komen, moeten we naar een betere oplossing dan eenmalig bepaalde groepen een geldbedrag overmaken. We roepen het college op te gaan werken aan een ondersteuningsfonds, waar iedereen, ongeacht wie je bent, kan aankloppen als je in de financiële problemen komt.

Doelgroepen

De gemeente helpt mensen met een energietoeslag om de energierekening te kunnen betalen. Tot op heden gebeurt dat enkel voor bepaalde groepen. Eerst mensen die bij de gemeente bekend waren omdat ze een bijstandsuitkering hebben of bijzondere bijstand of Individuele Inkomenstoeslag ontvangen, daarna onder bepaalde voorwaarden mensen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum.
Maar ook is er aandacht gevraagd voor uitwonende studenten. Die hebben in bijna alle gevallen ook een laag inkomen, wel een energierekening, maar vallen overal buiten. De wethouder heeft aangegeven studenten wel te willen helpen, maar dat niet te kunnen, omdat het Rijk die hulp niet zou vergoeden. Als we alle uitwonende studenten in Enschede (ruim 8.000) ook zouden gaan compenseren zoals we de minima proberen te compenseren, kost dat meer dan 6,5 miljoen euro.

Vaste lasten

Tegelijk ontvangen we steeds meer signalen dat mensen met een normaal salaris het financieel niet redden. Omdat ze, logisch, vastzitten aan veel uitgaven zoals huur of hypotheek en daar dus niet veel ruimte hebben om te bezuinigen. Als die groep ook generiek geholpen zou moeten worden, gaat het om nog vele miljoenen extra. En dan gaat het ook nog eens om incidentele hulp.

Draai het om

Iedereen snapt dat dat geen begaanbare weg is. Maar tegelijk wil je ook dat mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen gewoon geholpen kunnen worden. Het eerlijke verhaal is dat we niet voor iedereen de gestegen kosten kunnen compenseren. Wel kunnen we de scherpste randjes er afhalen. De gemeenschappelijke deler waarop we moeten helpen zou dan ook moeten zijn: redden mensen het nog? Is het antwoord ‘nee’, dan moeten we ze ondersteunen.

Om dat te kunnen doen, zouden we een ondersteuningsfonds moeten inrichten. Waar mensen laagdrempelig kunnen aankloppen als ze het financieel niet meer redden. Zorg er ook voor dat mensen in de stad hiervan weten. Dus communiceer hierover en communiceer in meerdere talen. Zo voorkom je grotere (schulden)problemen en voorkom je dat mensen bij de Stadsbank aan moeten kloppen. En houden we het geheel een beetje betaalbaar. Als goede start, kunnen we de Corona-gelden die we over hebben (2,8 miljoen euro TONK-gelden) gebruiken.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2022 heeft D66 een motie ingediend om zo’n fonds te onderzoeken. De motie is aangenomen met 33 stemmen voor en 3 tegen.