D66 en PvdA lanceren initiatief voor ontwikkeling Nachtvisie

Marijn Ouwehand (PvdA) en Linsey van der Veen (D66) kondigen met enthousiasme aan dat ze gezamenlijk het initiatief hebben genomen om een Nachtvisie te ontwikkelen voor de stad Enschede.

Het heft in eigen handen

Na de recente beantwoording van actualiteitenraadvragen door het college van Burgemeester en Wethouders, waarin werd aangegeven dat op dit moment geen initiatief wordt genomen om een Nachtvisie te ontwikkelen voor Enschede, nemen de PvdA en D66 het heft in eigen handen. Zij maken hierbij gebruik van het initiatiefrecht; één van de instrumenten van de gemeenteraad waarbij gemeenteraadsleden zelf een voorstel kunnen indienen in de gemeenteraad voor nieuw beleid.

Het belang van nachtcultuur

Nachtcultuur is van grote culturele, sociaal-maatschappelijke en economische waarde en draagt bij aan de creativiteit, aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. De Coronaperiode heeft een grote impact gehad op het nachtelijk uitgaansleven. Hierdoor werd de waarde en de kwetsbaarheid van het nachtleven, waar activiteiten en plekken zomaar kunnen verdwijnen, onderstreept. Ook het gebrek aan ruimte in combinatie met de woningbouwopgave zorgt er in veel gemeenten voor dat de nachtcultuur de afgelopen jaren heeft moeten inleveren. Dit is dus niet een probleem dat alleen in Enschede speelt, maar vraagt wel om lokaal beleid en een visie die aansluit bij de wensen en behoeftes van Enschede. Ook voor de ambities die de stad heeft om te groeien naar 170.000 inwoners en het behoud van studenten in de stad na het afstuderen, is het ontwikkelen van een Nachtvisie van belang.

Geen plannen van het college

Het college van B&W heeft op 29 januari 2024 in antwoord op actualiteitenraadvragen aangegeven dat er momenteel geen plannen zijn om een Nachtvisie te ontwikkelen voor Enschede. Dit terwijl het belang van een dergelijke visie voor het nachtleven in de stad steeds meer wordt erkend, zowel landelijk als lokaal.

Zelf initiatief nemen

In reactie op deze ontwikkeling hebben Linsey van der Veen (D66) en Marijn Ouwehand (PvdA) besloten om zelf het initiatief te nemen voor het ontwikkelen van een Nachtvisie. Deze beslissing wordt mede ingegeven door recente aandacht die het belang van een levendig nachtleven en bloeiende broedplaatsen in Enschede benadrukken, zoals de noodklok die onlangs werd geluid door Collectief NiCE en de nachtburgemeester.

Nachtvisie is essentieel

De raadsleden zijn van mening dat een Nachtvisie essentieel is voor het behouden en versterken van het nachtleven in Enschede. “Door een dergelijke visie te ontwikkelen kunnen we een inclusief en duurzaam beleid vormgeven dat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeenschap, lokale ondernemers en culturele instellingen.”

Reactie nachtburgemeester Annebel Bunt

Annebel Bunt, nachtburgemeester van Enschede, is enthousiast over het initiatief: “De Enschedese nachtcultuur staat onder druk, vooral door ruimtegebrek. Daarom is het cruciaal om toekomstige ambities vast te leggen in een nachtvisie. Het Enschedese nachtleven moet aantrekkelijk, divers, toegankelijk én veilig zijn. Samen met het Enschedese nachtleven creëren we de juiste randvoorwaarden voor een bruisend nachtleven. D66 en PvdA initiëren de Nachtvisie; als nachtburgemeester waardeer ik hun inzet enorm!”

Reactie NiCe

Ook collectief NiCE is positief: “Wij juichen dit toe! PvdA en D66 laten zien dat zij nachtcultuur serieus nemen en tot concrete actie overgaan: De stappen richting een Nachtvisie zijn positieve ontwikkelingen voor Enschede. Als NiCE staan we hier volledig achter en wij ondersteunen dit initiatief.”

Inspiratiesessies

Ouwehand (PvdA) en Van der Veen (D66) roepen alle geïnteresseerden op om actief deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van de Nachtvisie en hun ideeën, suggesties en zorgen kenbaar te maken. Zij organiseren hiervoor drie inspiratiesessies op 9 maart, 13 april en 11 mei. Alleen met deze input is het mogelijk om tot een Nachtvisie te komen die wordt gedragen door de stad en het nachtleven zelf. Meer informatie over deze inspiratiesessies is binnenkort te vinden op de lokale websites van deze partijen.

Meld je aan!

Klik hier om je aan te melden en laat je gegevens achter om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Nachtvisie.