Boeren landjepik


In het najaar van 2023 werd duidelijk dat in meerdere gemeenten in Nederland overheidsgrond wat geen landbouwgrond was wel zo geregistreerd stond. Daarmee konden deze boeren onterecht Europese subsidie binnenharken. Fraude dus. Het probleem bleek te spelen in verschillende gemeenten in Nederland. Verschillende kranten schreven er over.

Ik vroeg me af of dit ook speelde in Enschede. Als dat zo was, zou dat natuurlijk niet goed zijn. Maar tegelijk gaven anderen, waaronder veeboer Geertjan Kloosterboer uit Oxe, aan dat in veel gevallen dit geen fraude was, maar op basis van afspraken met de eigenaar (meestal gemeenten) was ontstaan. In dat geval zou onduidelijkheid hierover ook niet goed zijn, want dan zou de fraudebeschuldiging aan het adres van ‘de boeren’ onterecht in de lucht blijven hangen.

Dus heb ik maar eens uitvraag gedaan bij de gemeente Enschede. Het bleek nog niet zo heel eenvoudig om alle cijfers en afspraken boven tafel te krijgen. Het duurde ook lang voordat de antwoorden kwamen maar inmiddels heb ik ze ontvangen.

Op zich niet zo heel raar dat het even tijd kostte, want in totaal is van een kleine 200 percelen, in totaal zo’n 220 ha grond in eigendom van de gemeente Enschede, bekeken. Al deze grond staat geregistreerd als gewasperceel.

Het blijkt dat voor al deze grond afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de grond. En voor nagenoeg alle percelen zijn die afspraken ook dat het bedoeld is voor gebruik als gewasperceel. Slechts voor twee percelen zijn de afspraken (nog) niet duidelijk.

Kortom: in Enschede zijn er geen gemeentegronden onterecht aangemerkt als gewasperceel en dus is van fraude geen enkele sprake.