Beschouwing Zomernota 2023

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

Tempo

Aan deze woorden van Marsman moest ik denken toen ik de Zomernota las. De bedoelingen zijn goed, de richting meestal ook. Maar alles lijkt zich in slow motion te voltrekken.

 • Een AZC komt er na 9 of 10 debatten (ja, ik kijk niet alleen naar het college, ook naar de raad). Dat had ook een jaar eerder en na 1 debat gekund.
 • In de clustering van sportvelden zat geen vooruitgang, tot de raad ingreep.
 • Om de stad leefbaarder te maken, moeten we af van al het blik op straat. Maar we wachten al meer dan drie jaar op een parkeervisie.
 • En op ontwikkelingen rond de Kop moeten we steeds maar weer langer wachten.

Traag, trager, traagst.

We blijven maar hangen in de vraag “wat voor stad willen we zijn?” Waarom? We weten allang wat voor stad we willen zijn:

 • We willen die leefbare stad zijn, dus veel ruimte voor groen en ontmoeten.
 • We willen groeien. Niet groeien om het groeien, maar om voorzieningen te kunnen behouden. En vooral niet te hard, want dat gaat teveel ten koste van ons prachtige buitengebied. En dat we willen behouden.
 • We willen de tweedeling in de stad aanpakken door kinderen kansengelijk op te laten groeien.
 • We willen voorzieningen spreiden over de stad, zodat in de tijd van vergrijzing voorzieningen bereikbaar blijven.
 • We willen een breed cultureel aanbod, omdat we willen genieten en laat cultuur nu typisch iets zijn om van te genieten.
 • We weten wat voor werk we willen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

We weten wat voor werk we willen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Leiderschap

Ook de uitdagingen kennen we allang. De tweedeling in de maatschappij en de ongekende crisis als het gaat om klimaat en biodiversiteit zijn daarbij de belangrijkste punten.

In de Zomernota staat eindelijk een lijst met zorgen. Dat zijn overigens zorgen die we al jaren aan het college proberen over te brengen. Maar waarom lezen we nu zo weinig over maatregelen om hier wat tegen te doen? Waarom ontbreekt op bijna al die punten een koers in de Zomernota?

Ja, kansengelijkheid krijgt de structurele middelen die nodig zijn. Dat is een heel mooi resultaat. Dit is een onderwerp wat in de afgelopen jaren van een oproep bij de Zomernota in 2019 tot een breed in de raad gedragen koers is uitgegroeid. Het is een belangrijk instrument om de twee snelheden van deze stad aan te pakken. Hier zitten we onmiskenbaar op de juiste weg. En hier mogen we met z’n allen ook trots op zijn.

Ook nu middelen reserveren voor het uitvoeren van het Groenambitieplan is een goede stap, nadat vorig jaar nog werd aangegeven dat extra middelen niet nodig waren.
Beide punten kwamen uit de raad, niet uit het college. Soms lijkt het wel of dit college eerst jaren nodig heeft om te zien welke zorgen er zijn om vervolgens nog eens jaren nodig te hebben die zorgen om te zetten in maatregelen.

Een schrijnend voorbeeld hiervan is de wijze waarop het college omgaat met de RES. Er wordt dan eindelijk gezien dat we de doelen niet gaan halen, maar vervolgens ontbreekt elke maatregel om de doelen wel te gaan halen. Dat is niet het soort leiderschap dat wij graag zien.

Enschede heeft leiderschap nodig dat doorpakt. Geen ge-ja-maar waarom dingen zo lang moeten duren. Of dingen niet sneller kunnen. We moeten niet eerst met het college in debat over de vraag of er wel echt een klimaatcrisis is. We verliezen kostbare tijd.
Gaan we de toekomst ons echt laten overkomen? Of gaan we nu handelen zodat we ook echt de stad kunnen worden die we willen zijn?

Moties en amendementen

Om de boel wat op gang te helpen dienen wij alvast de volgende moties/amendementen in:

Verzilverlening
Een verzilverlening kan woningeigenaren helpen om geld uit hun stenen te halen en om te zetten naar een duurzame woning. Samen met PvdD dienen we daarom een motie in om ons aan te sluiten bij de 95 andere gemeenten in Nederland waar dit al mogelijk is.

Inheemse planten- en bomensoorten
Samen met de PvdD en EA dienen we een motie in om alleen nog inheemse bomen en planten te plaatsen als groen.  Het is een slecht zichtbare, maar belangrijke stap om de biodiversiteit in de stad te herstellen en te versterken.

Sekswerkers
We hebben de afgelopen jaren meerdere keren gesproken en het college bevraagd over de positie van sekswerkers. Tot op heden heeft dat niet geleid tot enige verandering. Omdat er nu goede voorbeelden uit het land te vinden zijn, willen we een concrete stap zetten in het emanciperen van sekswerkers en hun positie verbeteren. Daarom dienen we de motie sekswerkers in.

Studentambtenaren
Sinds 6 jaar werkt de gemeente zeer succesvol samen met studentambtenaren om Enschede nog een mooiere stad te maken voor en door studenten. Afgelopen november voegden we daar ook nog een MBO studentambtenaar aan toe. Tot onze teleurstelling komt het college haar belofte niet na en heeft de studentambtenaren vanaf volgend jaar wegbezuinigd. Samen met de PVDA hebben we een amendement geschreven om dit tegen te houden.

Daarnaast dienen we de volgende moties graag mede in:

 • Begroting op koers (GroenLinks)
 • Statushouders aan het werk (PVDA)
 • Visie op ICT (VOLT)
 • TET Tram (PVDA)

Vertrouwen

Ook de motie “raadsinstrumenten” van de PVV dienen we mede in. Deze raakt wat ons betreft namelijk een andere grote zorg van D66: het gebrek aan vertrouwen in de politiek.

In de Zomernota wordt gesproken over een afgehaakt Enschede, maar in hoeverre kijkt het College daar ook naar zichzelf? Veel te vaak worden er beloftes gedaan die niet nagekomen kunnen worden.
Geen windmolens in Boekelo? Een leuke leus in verkiezingstijd, maar ook als heel Enschede BBE had gestemd, ontkomt Enschede niet aan het plaatsen van windmolens.

Een zwembad in Glanerbrug? Hoe eerlijk ben je naar de Glanerbrugger als je hem op pad stuurt met het uitwerken van een plan en zegt wat geld te reserveren, maar waarvan op voorhand duidelijk was dat het te weinig zou zijn?

En waarom zijn er steeds toezeggingen gedaan aan de omwonenden van de opvangplekken voor asielzoekers? Doe die toezeggingen alleen als je ze ook na kunt komen.

De Broekheurne beloven dat ze alles wat ze nu meer doen aan energieopwek na 2030 niet meer hoeven te doen, is een volgend dossier waar de politiek mensen gaat teleurstellen door niet het eerlijke verhaal te vertellen.

Deze coalitie schreef in het coalitieakkoord vertrouwen te hebben in Enschede. Maar als we ons eigen handelen niet veranderen, kunnen we wel vergeten dat het omgekeerde het geval is.