Linsey van der Veen

Linsey van der Veen - Beeld: Mandy Eising

Al langere tijd maak ik me zorgen om de toenemende verharding, tweedeling en de terugloop van tolerantie in de maatschappij. Dit is ook terug te zien in de versplintering in de Enschedese politiek en de daaruit voortvloeiende moeizame besluitvorming op belangrijke thema’s zoals energietransitie.

  • 34 jaar
  • Enschede

Grote uitdagingen, zoals die energietransitie, maar ook de woningcrisis, coronacrisis en groeiende kansenongelijkheid vragen om grote keuzes. Dat kunnen we niet alleen, maar moeten we samen doen. Samen met andere partijen en met de inwoners van Enschede.

Dat vraagt om een positieve manier van politiek bedrijven en meer verbinding in de raad, zodat effectieve besluitvorming kan plaatsvinden en duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Ik vind het belangrijk om een steen bij te dragen aan de stad waar ik geboren en getogen ben. De afgelopen drie jaar heb ik dit als fractieondersteuner gedaan en ik hoop dat vanaf maart 2022 als raadslid te doen!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De binnenstad, omdat daar altijd veel te beleven valt.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Grote uitdagingen gaan ook gepaard met kansen. Zo brengt de coronacrisis digitalisering in een stroomversnelling, vragen de klimaatproblemen om innovatie en zet de woningcrisis de deur open voor nieuwe, innovatieve woonvormen. Met ons onderwijsaanbod (ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente, AKI ArtEZ en het ArtEZ Conservatorium) en de vele hightechbedrijven kan Enschede hier een belangrijke rol in spelen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Als raadslid hoop ik bij te kunnen dragen aan meer verbinding in de raad, in de regio en met inwoners. Daarnaast wil ik me inzetten voor gelijke kansen en meer menselijke maat.

Wat betekent D66 voor jou?

Vrijheid (om te zijn wie je bent)
Gelijkheid (ongeacht waar je wieg stond)
Broederschap (omkijken naar een ander en niemand laten vallen)
Vooruitstrevendheid (denken in vooruitgang en over landsgrenzen heen)

Wat is je favoriete boek/film/serie/evenement (en waarom?)

Mijn favoriete evenement in Enschede is Kerstmiddag, omdat er niets leukers is dan met al je bekenden de feestdagen in te luiden in de binnenstad.