Bestuur

Het bestuur van D66 Enschede bevordert het contact tussen de leden onderling en biedt een platform voor politieke meningsvorming. Dit doet het onder andere door activiteiten te organiseren om de inwoners van Enschede bij actuele onderwerpen te betrekken. Ook organiseert het deelname aan verkiezingen en houdt het toezicht op de uitvoering van het verkiezingsprogramma door de gemeenteraadsfractie.

Voor algemene vragen aan het bestuur kunt u mailen naar [email protected]

Naast het bestuur kent de vereniging meerdere commissies:

Campagnecommissie
De campagnecommissie voert campagne tijdens lokale en landelijke verkiezingen. Ook tussen de verkiezingen door brengt zij de standpunten en resultaten van D66 onder de aandacht met allerlei creatieve acties. De commissie is te bereiken op [email protected], of neem contact op met campagnecoördinator Rens Weustink.

Verkiezingsprogrammacommissie gemeenteraad 2022-2026
De verkiezingsprogrammacommissie verzamelt ideeën voor de koers van Enschede voor de komende periode van de gemeenteraad en stelt hiermee het nieuwe verkiezingsprogramma samen. Ze staat in contact met zowel leden van D66, als andere inwoners van Enschede. De commissie is te bereiken op [email protected].

Steunfractie
De Steunfractie ondersteunt de gemeenteraadsleden van D66 bij het uitvoeren van haar taak. Hierbij kunt u denken aan extra onderzoek doen naar actuele onderwerpen, meningsvorming organiseren onder de leden of contacten leggen met mensen in de stad. Leden van de Steunfractie zijn ook vaak aanwezig bij vergaderingen van de gemeenteraadsfractie. De Steunfractie is te bereiken via [email protected].

Permanente Programmacommissie
De Permanente Programmacommissie is een denktank die de blik alvast vooruitwerpt naar de komende tien jaar. Ze richten zich op de lange-termijnuitdagingen voor Enschede en proberen hier samen met de leden van de afdeling een koers voor te bedenken. Daarnaast ondersteunen zij het bestuur bij het toezien op de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke besluiten van de ledenvergadering. De commissie is te bereiken op [email protected].

Verder zijn de interne Kascommissie en Verkiezingscommissie actief binnen de afdeling.

D66 wordt als vereniging natuurlijk in eerste instantie gevormd door haar leden. Lid worden kan via https://wordlid.d66.nl/
U kunt altijd nader kennis maken met D66 Enschede. Bijvoorbeeld tijdens een ledenvergadering of tijdens andere activiteiten die in Enschede worden georganiseerd. Zo kunt u zich een beeld vormen van wat D66 doet en waar wij voor staan. E-mail ons via [email protected] en wij nemen contact met u op.