Nieuwjaarsboodschap Rob

Het afgelopen jaar was voor D66 Dronten een mooi oogstjaar. Natuurlijk hadden we op meer zetels gehoopt bij de lokale verkiezingen in maart 2022. Het lijkt alweer zo’n tijd geleden! Maar ondanks onze twee zetels mochten we toch aan de coalitie-onderhandelingen deelnemen. En die hebben geleid tot een zeer fraai coalitieakkoord, waarin onze standpunten goed zichtbaar en herkenbaar zijn. Lazise Hillebregt mag als eerste D66 wethouder in Dronten profiel geven aan een mooie D66 portefeuille! Michael van der Ploeg en ik mogen als gekozen volksvertegenwoordigers het D66 geluid in de raad laten horen. Daarbij dik ondersteund door Yvonne, Luc, Ciska, Joris en Ben.

Het nieuwe college heeft haar ambities verwoord in het Collegeprogramma 2022-2026 Bouwstenen voor de toekomst. In deze raadsperiode zullen onder andere knopen worden doorgehakt over de Groei van Dronten, over de grootschalige vernieuwing van het gemeentelijk vastgoed (scholen, welzijnsaccommodaties, sporthallen, etc.), over een duurzamer samenleving, over gelijke kansen en over Excellente dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Vanuit de raad zal onze fractie hierop met verhoogde aandacht acteren. Een gemeenteraad die overigens voor het eerst in de geschiedenis van Dronten heeft gekozen voor een strategische raadsagenda. Gezond en gelukkig wonen, een snel en flexibel aanbod van woningen, blijvend in contact komen met jongeren en een nieuwe visie op het landelijke gebied. Dat zijn de onderwerpen waar de gemeenteraad in 2023 onder eigen regie, maar in gesprek met haar inwoners, mee aan de slag gaat. Ook hierin zullen wij een stevig geluid laten horen. Alle bovengenoemde documenten zijn overigens via de gemeentelijke website te downloaden.

In 2023 zijn opnieuw verkiezingen aan de orde; die van de waterschappen en provinciale staten en daarmee -indirect- de leden van de Eerste Kamer. Het worden belangrijke verkiezingen! Zeker in deze gepolariseerde samenleving. De gevolgen daarvan zijn niet alleen voelbaar voor Flevoland, maar ook voor het Kabinet! Daar komt nog bij dat we met Yvonne den Boer een “eigen” kandidaat uit Dronten op de 2e plek van de lijst hebben staan. Laat je stem dus niet verloren gaan ! En natuurlijk allemaal stemmen op Yvonne!

Rest mij nog een ieder die een kijkje in ons keukentje wil nemen, uit te nodigen in onze fractievergaderingen. Doorgaans de dinsdagavond vóór de beeldvormende vergadering (zie voor de data weer de gemeentelijke site).
Graag wens ik een ieder naast alle gezondheid en liefde een vrij, inclusief en duurzaam 2023 toe!

Rob van der Schans, fractievoorzitter D66 Dronten