Afdelinginformatie

D66 Dronten bestaat al een tijd als afdeling van de politieke partij Democraten66 in de gemeente Dronten. Als afdeling bepalen we de koers en organisatie van D66 Dronten. Onderstaand kun jij als lid belangrijke informatie van onze afdeling vinden.

Algemene Afdelingsvergadering

Tijdens de ledenvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling.

De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij.

Bovendien doet de fractie van D66 Dronten met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de partij hebben tijdens de vergadering stemrecht. Houd de agenda in de gaten voor de aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV)!

U kan als lid de notulen van een AAV na vaststelling door de eerstvolgende ledenbijeenkomst opvragen door te mailen naar [email protected]

Afdelingsreglement

Er is door de AAV geen ‘eigen’ afdelingsreglement vastgesteld, dus is het Standaard Afdelingsreglement opgesteld door het landelijk bestuur van toepassing. Klik hier voor het afdelingsreglement.

Huishoudelijk reglement D66

Voor alle leden binnen D66 is het huishoudelijk reglement van D66 van toepassing op enige activiteit of besluitvorming van D66. Klik hier voor het Huishoudelijk reglement.

Bestuur D66 Dronten

Het bestuur van D66 Dronten bestaat momenteel uit:
Voorzitter: Leendert Molendijk
Secretaris: Stephan Hollander
Penningmeester: Michael van den Berg

Commissies D66 Dronten

D66 Dronten benoemd in een AAV alleen een voorzitter voor diverse commissies, de rest van de commissie wordt door het bestuur benoemd. (In de meeste gevallen alleen voor losse activiteiten)

Verkiezingscommissie (VC): –
Bekijk hier het instellingsbesluit

Kascommissie (KC): Lazise Hillebregt & Ben Donatz
Hier is door de AAV geen instellingbesluit over genomen. De leden kiezen gebruikelijk twee (fractie)leden die de controle uitvoeren en de conclusie overleggen aan de AAV.

De volgende commissies zijn na de AAV op 18 mei 2022 uit werking getreden, omdat de gemeenteraadsverkiezingen en de activiteiten hieromheen afgerond zijn: WAC, VPC & LAC.