Dronten gaat groeien.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Dronten mag en kan groeien dat betekent meer dat alleen maar huizen bouwen. Woonwijken moeten leefwijken zijn met water en groen en plaatsen om elkaar te ontmoeten. We bouwen duurzaam en toekomstgericht, voor starters en doorstromers. Met de auto en het openbaar vervoer moet Dronten goed bereikbaar blijven en vervoer moet schoner en stiller.

Naar school gaan, winkelen, uitgaan en sporten horen ook  bij wonen in Dronten. Met de groei van het aantal inwoners moeten de scholen, winkelcentra, het theater en de horeca en de sportvelden meegroeien, klaar voor de Drontenaren die komen en er al zijn.

Begin 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is geconstateerd dat de provincie Flevoland de planologische ruimte heeft voor 100.000 extra woningen, met name in Pampus, Warande, Oosterwold en rondom Dronten. De woningnood is er ondertussen niet minder op geworden.

Begin 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is geconstateerd dat de provincie Flevoland de planologische ruimte heeft voor 100.000 extra woningen, met name in Pampus, Warande, Oosterwold en rondom Dronten. De woningnood is er ondertussen niet minder op geworden.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.