Vrij door kansrijk onderwijs.

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Onderwijs is één van de kansenmakers. Samen met kinderopvang, de Meerpaal, sportclubs, natuurclubs en de bibliotheek kan het onderwijs een kansrijke dag maken voor alle kinderen.

Goed onderwijs kan alleen in moderne, toekomstgerichte gebouwen  waar ook nieuwe vormen van onderwijs mogelijk zijn.

Onderwijs aan volwassenen is een belangrijke kansenmaker. Sleutels daarvoor zijn de taal en het omgaan computers.

Dronten gaat groeien en het  onderwijs moet meegroeien. Er moet wat te kiezen zijn voor ouders die een school zoeken met hun ideeën over onderwijs en opvoeding. Na de middelbare school moeten veel leerlingen gaan reizen, met de groei van Dronten komen er ook kansen voor middelbaar en hoger onderwijs.

Begin 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is geconstateerd dat de provincie Flevoland de planologische ruimte heeft voor 100.000 extra woningen, met name in Pampus, Warande, Oosterwold en rondom Dronten. De woningnood is er ondertussen niet minder op geworden.

Begin 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is geconstateerd dat de provincie Flevoland de planologische ruimte heeft voor 100.000 extra woningen, met name in Pampus, Warande, Oosterwold en rondom Dronten. De woningnood is er ondertussen niet minder op geworden.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.