De eerste honderd dagen van Michael

Toen we in maart bij de verkiezingen helaas op 2 zetels bleven steken, was het nog maar de vraag of ik in de Raad zou komen. Tot toen tijdens het onderhandelen bleek dat de kans groot werd dat we mochten deelnemen aan het college en een wethouder mochten leveren. Op 12 mei werd ik dan geïnstalleerd als raadslid en tegelijk ook als lid van de werkgroep bestuurlijke vernieuwingen en als commissievoorzitter. En voor je het weet ben je vijf maanden verder. Oké, daar zat uiteraard het zomerreces tussen, dus effectief zijn het 100 dagen. Ik kijk terug op een leuke eerste periode! Net als met het starten van een nieuwe baan, komt er weer ontzettend veel op je af. Veel indrukken en nieuwe ervaringen, daar krijg ik erg veel energie van.    

Eerste periode

Rob en ik hebben in de eerste periode de portefeuilles verdeeld en het scheelt dat onze interesses aanvullend aan elkaar zijn dus dat dit snel beklonken was. Gelukkig was er in het begin direct al steun van twee burgerraadsleden, Yvonne en Luc! En inmiddels zijn we ‘van de kant’ en zien we dat ook andere geïnteresseerde leden met regelmaat aanschuiven bij de fractie vergaderingen.

Ook in de raadszaal was alles nieuw. Letterlijk! En ondanks dat ik nog veel mensen bleek te kennen uit mijn tijd als burgerraadslid, zijn de geagendeerde onderwerpen toch echt weer anders.

Inwerkprogramma

Wat ontzettend geholpen heeft om goed in het zadel te komen, was het uitgebreide inwerkprogramma op alle belangrijke thema’s. Dit werd in de eerste weken georganiseerd door de Griffie en de ambtenaren. Super om in rap tempo bijgepraat te worden. Tegelijk realiseer je je op dat soort momenten des te meer hoeveel je eigenlijk nog niet weet en waar je wel wat van moet vinden in de raadszaal.

Belangrijke thema’s

Inmiddels al meerdere belangrijke thema’s voorbij gehad. Allereerst de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Fijn om te zien hoe we als gemeente hier een bijdrage in leveren en wat er allemaal kan als de nood letterlijk hoog is. Daarnaast ook de kadernota voor de vakantie al behandeld, het document wat de richting voor aankomend jaar aangeeft van het college. En nu middenin de begroting voor aankomend jaar, welke 3 november in de raad behandeld wordt. En verder afgelopen week gesproken over de tijdelijke uitbreiding voor de opvang van geregistreerde vluchtelingen voor crisisnoodopvang. Iets waar wij als D66 groot voorstander van zijn, gezien de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel.

We zijn aan het eind van de vorige raadsperiode gestart met een nieuwe vorm van vergaderen. Het BOB model. Dit staat voor Beeldvormende, Oordeelsvormende en als laatst de Besluitvormende vergadermethodiek. Dit betekent dat een onderwerp meerdere keren voorbij komt, voordat je tot besluitvorming overgaat. Ik merk dat ik dit erg prettig vind. Als commissievoorzitter mocht ik twee weken geleden mijn eerste beeldvormende vergadering voorzitten. Ook dat was weer een nieuwe ervaring. Ontzettend leuk om te mogen doen!

De agenda is wel een dingetje. Als je wilt kan je iedere avond bezig zijn met de politiek. Fractievergaderingen, BOB vergaderingen, werkbezoeken, werkgroepen. Kortom, tijd te kort. We proberen daarom zo efficiënt mogelijk met onze tijd om te gaan. Tot nu toe lukt dat redelijk 😉

Verwachting

Is het nu na 100 dagen wat ik er van had verwacht? Zeker en zelfs meer dan dat. Ik heb het erg naar m’n zin en geniet er van om samen met Rob en de burgerraadsleden ons D66 gedachtegoed in de Raadszaal te mogen vertegenwoordigen. En dat voor het eerst in de geschiedenis van Dronten met  D66 als coalitiepartij! Een extra mooi moment om dan juist nu hier m’n bijdrage aan te mogen leveren.

Michael van der Ploeg,
Raadslid D66 Dronten