De desolate entree van Biddinghuizen vormt voor haar inwoners al vele jaren een doorn in het oog.

De desolate entree van Biddinghuizen vormt voor haar inwoners al vele jaren een doorn in het oog. De verpauperde panden vormen bepaald geen visitekaartje van het dorp. D66 dringt nu bij het college aan om met concrete plannen aan de slag te gaan en daarbij de inwoners van Biddinghuizen nadrukkelijk te betrekken.

Het Koetshuis staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar over de voormalige Kamphuisgarage, de Supertank bezinepomp en diverse panden aan de Havenweg is niets bekend. Ook is niet concreet bekend wat op de locatie van het Koetshuis ontwikkeld gaat worden. Als dan bekend is dat dit pand binnen afzienbare tijd wordt gesloopt lijkt het mij logisch dat met de inwoners al gesproken wordt over de toekomstige invulling van deze locatie. Wordt het alleen woningbouw? Komen er ook gezondheidsvoorzieningen? We laten naar ik hoop het dorp toch niet een aantal jaren met een sloop locatie zitten?

Bij vele colleges die vooraf gingen is er geen of onvoldoende aandacht voor geweest. We grijpen daarom de ontwikkelingen rond het koetshuis aan om duidelijkheid en perspectief te krijgen over de gehele entree van het dorp.