Drenthe over 100 jaar: een vergezicht

Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Ook Drenthe zal er over honderd jaar anders uit zien. 
Grote veranderingen zijn nodig om ons voor te bereiden op een stijgende zeespiegel, perioden van extreme weersomstandigheden, een toenemende vraag naar voedsel en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

D66 Drenthe heeft zich laten inspireren door een ontwerpstudie van Wageningen University & Research:  
‘Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 (1).
Hierbij wordt de natuur niet meer als obstakel gezien maar als partner waarmee een samenwerking wordt aangegaan. Over honderd jaar kan Nederland een fraaie mix zijn van groene steden, robuuste natuur en duurzame landbouw. Met de politieke keuzes die we nu maken werken we toe naar dit vergezicht.

Wageningen University & Research: ‘Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120’ Beeld: Wageningen University & Research

Bronvermelding

(1) Wageningen University & Research: ‘Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120’ – https://www.wur.nl/nl/show/Een-natuurlijkere-toekomst-voor-Nederland-in-2120.htm