Klimaat, natuur en milieu

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, maar hier liggen ook mogelijkheden voor een gemeente als Den Helder. D66 Den Helder gaat zich inzetten om aan de top mee te lopen in de verduurzaming van onze samenleving. 

Positieve klimaatbijdrage

D66 Den Helder zet in op het leveren van een positieve klimaatbijdrage door: