Grondwateroverlast terugdringen

Wat niet iedereen zich realiseert is dat heel geleidelijk de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het meer regent. Met het gevolg dat het steeds natter wordt en onze huizen dichter bij het grondwater komen te staan.

Natte bodem oudere wijken

In meerdere, vooral oudere wijken, is het natter worden van de bodem een probleem. Vele woningen hebben geen waterdichte vloer of waterafstotende fundering. Steeds meer bewoners hebben daardoor last van vocht in huis. Houten vloerbalken gaan rotten en dure vervanging van de vloer is op een bepaald moment nodig.

Overlast terugdringen

D66 wil de overlast die door veel bewoners wordt ervaren terugdringen. Dit willen wij doen door veel nieuwe, drainerende riolen in de straten aan te leggen. D66 wil ook dat het voor de bewoners goedkoper wordt om in hun eigen tuin of onder de woning maatregelen te nemen. Denk aan het aanleggen van een drain of het storten van schelpen in de kruipruimte. Wij willen dat een deel van de rioolheffing die elk jaar betaald wordt, gebruikt wordt om subsidie te verstrekken en de bewoners veel beter in te lichten over de mogelijkheden.
En wij weten dat dit kan zonder dat de rioolheffing duurder wordt.

Wij laten u niet verzuipen

Een stem op D66 betekent dat wij u niet laten verzuipen en dat wij u gaan helpen om uw woning, wat een zeer kostbaar bezit is, te beschermen tegen een hoge grondwaterstand.