Een voedselbos voor Den HelderD66 Den Helder wil graag een voedselbos voor de Gemeente. Een voedselbos kan niet alleen bijdragen aan een gezondere stad (biologische voeding, betere luchtkwaliteit), maar zo’n bos kan ook heel goed voor sociale doeleinden worden ingezet. Dit betekent niet alleen een boost voor de buurt, maar voor heel Den Helder!

Wat is een voedselbos

De naam zegt het eigenlijk al. Een voedselbos is kortgezegd een bos waar voedsel groeit. In een voedselbos vind je allerlei bomen en struiken (met vruchten) die je kunt eten. Klinkt simpel en dat is het ook.
Natuurlijk moet zo’n bos aangelegd worden. Dat gebeurt volgens het principe dat in de buitenrand lage bomen en struiken worden gepland, hoe verder naar binnen hoe hoger de bomen. Zodat alle bomen voldoende zonlicht kunnen krijgen om te groeien.
Zo’n bos bevat overigens niet alleen planten en bloemen. Al het leven is er welkom. Van vogels en vossen tot het kleinste bodemleven. Allemaal dragen ze bij aan de werking van het voedselbos. Door deze biodiversiteit rendeert het alleen maar meer.
Om de biodiversiteit te waarborgen vindt er zo min mogelijk onderhoud aan het bos plaats. Geen kunstmest, geen pesticiden en vooral geen tractors. Voor het grootste deel wordt het onderhoud gedaan door het bos zelf.  De eerste vijf jaar wordt er meestal de ruimte gegeven voor het voedselbos om te groeien. Hierna kan het echte oogsten beginnen.

Hagedoornstraat

D66 Den Helder zou bij voorkeur een voedselbos zien op het braakliggend terrein naast de Hagedoornstraat.
Dit terrein, tussen het Hengstenpad en FC Den Helder in, is al enkele jaren ongebruikt. In het verleden waren er plannen om op dit terrein te voorzien van huizen. Deze plannen zijn door de buurt tegengehouden. Een ander plan was om het duinlandschap van het Hengstenpad door te trekken. Dit betekent echter dat er (oude) bomen  gekapt moeten worden. Met een voedselbos aan de Hagedoornstraat wordt er niets gekapt maar komen er juist bomen bij!

Wat levert een voedselbos voor de gemeente Den Helder op?

Leuk allemaal, maar wat levert het op. Niet alleen kan de oogst (streekproducten) van deze natuurvriendelijke manier van landbouw door de inwoners van de gemeente worden afgenomen. Uit een goed aangelegd voedselbos kan vrijwel het gehele jaar geoogst worden.
Een voedselbos biedt naast een fysieke oogst ook een sociale oogst.
Voordelen van een voedselbos:

  • Het draagt bij aan de leef- en luchtkwaliteit in de gemeente.
  • Er kan natuureducatie voor (naburige)scholen worden gegeven.
  • Het kan dienen als (sociale) werkplaats
  • Er kan natuuronderzoek gedaan worden
  • Gezond biologisch eten wordt hierdoor door de gemeente gepromoot
  • Betere biodiversiteit
  • Zelfs recreatie behoort tot de mogelijkheden

Dat er veel voordelen zijn aan zo’n bos voor Den Helder staat buiten kijf. Daarentegen zijn er ook kosten.
Zoals je eerder al hebt kunnen lezen vraagt een voedselbos weinig onderhoud. Dit komt omdat de natuur het bos zelf beschermt. Natuurlijk vereist het bos, zeker in de begin jaren, begeleiding. Vooral jonge kwetsbare planten verdienen dan iets meer aandacht. Daarbij moet er natuurlijk geoogst worden. Een andere taak is om naast het planten van struiken en bomen ook te stekken, snoeien en woekeraars te bestrijden.
Ook de ontwikkelkosten van een voedselbos zijn beperkt, afgezien de ontwerpkosten (Hans/Henk is de grond al van de gemeente?), aanleg en infrastructuur. De kosten voor de planten blijven voor het grootste deel eenmalig omdat er wordt gewerkt met blijvende struiken, bomen en gewassen. Deze planten overleven de winters en groeien het volgende seizoen verder.
De schattingen zijn dat de aanleg een voedselbos ongeveer € 30.000 per hectare kost * (cijfers van Stichting Voedselbosbouw NL).

Er zijn bijvoorbeeld al succesvolle voedselbossen in Nijmegen, Alphen aan den Rijn, Schoorl en Rotterdam. Ook voor onze gemeente kan een voedselbos grote aanwinst zijn. Niet alleen voor het voedsel maar ook om de sociale aspecten die het met zich meebrengt.

Heb je op- of aanmerkingen, of zou je graag mee willen denken over dit onderwerp? Wij gaan hierover graag met je in gesprek.