Waterstof in Den Helder

De klimaat verandering en de bijbehorende energietransitie zijn grote uitdagingen van onze tijd. Naast uitdagingen biedt het ook kansen voor de toekomst van Den Helder.

Waterstof

In het kader van de regiodeal zijn er vele mogelijkheden om door de implementatie van de waterstof oplossingen de ontlasting van het elektriciteitsnet mogelijk te maken.
Den Helder beschikt hiervoor al van een kant en klaar transportnetwerk. Dit netwerk is bruikbaar voor de distributie van waterstof ten behoeve van koken en stoken in de bebouwde omgeving.

Tanken waterstofauto’s

Daarnaast zou dan ook het tanken van waterstofauto’s door middel van buurtvoorzieningen tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Een zeer belangrijk punt daarbij is de aansluiting van de voorgenomen Helderse waterstof initiatieven op de nationale waterstof backbone. Dit zodat in Den Helder uit de Noordzee aangelande en lokaal geproduceerde waterstof gekoppeld kan worden aan de Europees ontstaande waterstofketen.

Daardoor zou de Noordzeeproductie een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het Europees netwerk met alle daaraan verbonden voordelen voor onze bedrijven en werkgelegenheid in de regio waarbij inderdaad Den Helder een spilfunctie kan innemen bij de koppeling van de aangelande waterstof aan het hiervoor genoemde Europees netwerk.

Helpen bij versnellen energietransitie

D66 zal blijven werken aan informatievoorziening, in de hoop dat dit kan bijdragen aan de beeld- en besluitvorming van ons gemeentebestuur.
Hier liggen echt dé kansen voor zowel de haven alsmede ook gerelateerde bedrijven zowel in onze stad alsmede de regio. Door een slagvaardig beleid moet het mogelijk zijn om met de diverse programma’s de energietransitie versneld uit te kunnen voeren zoals bedoeld in de regionale waterstof visie.