Contact met D66

Contact met D66
Den Helder

D66 Den Helder
Andromeda 109
1785 DS Den Helder
tel: 0223-753517
e-mail : [email protected]

Bestuur
D66 Den Helder

Het afdelingsbestuur van D66 Den Helder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. De leden van het afdelingsbestuur zijn vrijwilligers.  De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat. Zij organiseert daartoe afdelingsvergaderingen en draagt zorg voor de voordracht van gemeenteraadsleden, wethouders en commissie leden aan de leden van D66 den Helder.

Voorzitter: Jan Dop
Secretaris: Eljo Vos
Penningmeester : Hans Verhoef
lid: Erik Heijmans

Fractie
D66 Den Helder

De raadsfractie bepaalt, de standpunten van D66 Den Helder in de dagelijkse politiek. Daarvoor is zij continu in dialoog met burgers, maatschappelijke organisaties en onze leden (steunfracties). Zo krijgt de fractie voeding en kan zij zich optimaal inzetten voor de zaken die voor D66 Den Helder belangrijk zijn.
De gemeenteraad (en dus ook de raadsfractie van D66) stelt kaders en controleert college (burgemeester en wethouders samen).
Het stellen van kaders houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; bijvoorbeeld aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag,.
De raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

Fractievoorzitter: Henk Mosk – 0642853706
Raadslid: Frans Klut – 0655104514
Steunfractie: Gré de Vries

Landelijk Bureau D66

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066