Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

De samenleving staat voor grote uitdagingen, het vertrouwen van de bewoners in de politiek neemt al lange tijd af. Mensen voelen zich minder gehoord en ondertussen blijven de zorgen en uitdagingen zich opstapelen.
Is er voor mijn kind, of na mijn pensioen wel geschikte woonruimte? Doen we genoeg aan de klimaatproblemen? Hoe houden we de gemeente bruisend en leefbaar? Hoe komen wij als gemeente uit de coronacrisis?
Allemaal terechte punten. Zorgen die wij als D66 delen.

Samenwerken met bewoners

Een van de speerpunten voor D66 Den Helder de komende vier jaar is de samenwerking met de bewoners in het zoeken naar oplossingen voor deze problemen. Dit gaan we doen door meer zichtbaar te zijn in de wijken en de bewoners rechtstreeks te bevragen, maar ook door bijvoorbeeld budget beschikbaar te stellen voor initiatieven vanuit de bewoners! De bewoners kennen hun wijk,  hebben inzicht in de wensen en behoeftes en kunnen daarmee zorgen voor draagvlak voor verbeteringen. Dat vertrouwen en die ruimte willen wij de bewoners ook geven.
Voor mijzelf is de verduurzaming van de samenleving een belangrijk speerpunt. De komende paar jaar moeten we daarin samen met de bewoners en het bedrijfsleven concrete stappen zetten. Extra alert zijn we daarbij op het voorkomen van energie-armoede. D66 staat voor een duurzame samenleving ook in dit opzicht!
Dit verkiezingsprogramma laat zien waar wij voor staan. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen!