Arvid Post

Arvid Post - Beeld: Peter van Aalst

  • 46 jaar
  • Den Helder
  • Den Helder
  • Hij/hem

Vanuit mijn functie die ik had bij de gemeente Den Helder, groeide mijn interesse voor de lokale politiek. Je volgt verschillende discussies vaker. Ik volgde af en toe een commissievergadering en verbaasde mij regelmatig hoe over het ene onderwerp amper kritische vragen werden gesteld en over andere onderwerpen onnodig veel vragen werden gesteld. Deels als politieke spel. Verbazing over persoonlijke vetes en algemene standpunten over één onderwerp die leiden tot standaard tegenstellingen. De wil om niet met partij X samen te werken is groter dan toe te geven dat een bepaald idee of motie past binnen de doelen die partij Y wil nastreven. Bij mij kwam door verschillende voorvallen het idee op dat dit beter en anders zou moeten. En dat ik graag zelf via de politiek invloed zou willen hebben op de ontwikkelingen in onze mooie gemeente.                                                         

Motivatie of persoonlijke vragen

Ik ben nieuwsgierig naar wat een willekeurige inwoner van Den Helder of Julianadorp nu echt verwacht van een gemeenteraadslid. En dan niet zozeer op een bepaald onderwerp maar meer wat hij of zij verwacht hoe een gemeenteraadslid acteert en probeert zijn of haar belang te vertegenwoordigen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het strand. Ideale plek om je hoofd leeg te maken of juist over zaken na te denken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • De kans om je meer op de kaart te zetten als plek waar je graag naar toe wil op vakantie.  
  • Meer uitdragen dat Den Helder een fijne plek is om te gaan wonen. In deze tijd dat er meer en meer thuis wordt gewerkt, files weer groter worden en huizen in de Randstad onbetaalbaar worden, waar er nog genoeg ruimte is om rustig te ontspannen is het vreemd dat Den Helder nog geen geweldig goed imago heeft.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Beter bestand zijn tegen de effecten van het veranderend klimaat. De straten waarvan we uit modellen of ervaring weten dat ze bij heftige regenbuien blank komen te staan en de kans op schade groot is, moeten echt een keer aangepakt worden. Het tempo moet omhoog om de gemeente in 2050 klimaat adaptief te krijgen.
  • Het bestuur van de gemeente moet de regie op de woningbouw in Den Helder weer terugkrijgen. Er wordt nu volledig geleund op de initiatieven van de woningcorporaties. Met een groot tekort aan woningen in combinatie met veel braakliggende terreinen, moet je als gemeente nu zelf de mouwen opstropen. Bouwen om de gemeente aantrekkelijk te houden.
  • Verkeersveiliger maken van de straten en pleinen in Den Helder. Er zijn veel te veel onduidelijke verkeerssituaties die niet actief worden aangepakt. Zo zijn er nog steeds straten die niet volgens het programma Duurzaam Veilig (uit 1997!) de status van 30 km – zone hebben gekregen. Fietsers hebben nog steeds geen voorrang op rotondes in de bebouwde kom terwijl dit toch echt de norm is.                                                   

Wat betekent D66 voor jou?

Ik geloof sterk in het liberaal denken. Iedereen is verschillend. De overheid hoeft dus niet strikt te zorgen dat voor iedereen alles goed geregeld is. Zelfredzaamheid vind ik belangrijk. Wel aandacht behouden voor de weinige mensen die echt niet eenvoudig voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen. De overheid heeft de morele taak om hierin te helpen. Het leven is vaak niet zwart of wit. D66 heeft deze gedachte in haar aderen stromen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Ik heb niet echt een favoriet boek. Ik lees een boek altijd maar één keer. Als ik het boek uitlees, vond ik het een leuk of goed boek. Voorbeeld: ‘Help ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’ van Kluun. In dit boek wordt op een humoristische manier informatie verstrekt hoe het leven van een vader in wording de komende tijd zou kunnen veranderen. Wat ik wel belangrijk vind is de kracht van het verhaal. Het moet mijns inziens gaan om de inhoud, niet om de wijze waarop het verhaal wordt verteld. 

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

De film No time to Die (James Bond film). Misschien niet een hoogwaardig culturele gebeurtenis maar wel vermakelijk. Gezellig op pad met bekenden en ontspannen samen iets doen is waar het om draait.