Horizonvervuiling?!

Fractieleider Annet van de Ree heeft wederom vragen gesteld aan de wethouder over de aankondiging van de bouw van de 55 meter hoge Van der Valk hoteltoren aan de rand van Goes

Impressie van de hoteltoren - Beeld: van der Valk

Alerter zijn

We gaan terug naar de raadsvergadering van 24 juni 2021. Tijdens het vragenuurtje stelt onze fractieleider het college vragen over de plannen van hotelketen Van der Valk in Goes. Annet van de Ree gaf toen al aan dat dit voor horizonvervuiling zou zorgen en dat het college alerter moet zijn om een herhaling van het ‘Wintrack debacle’ te voorkomen.

Vooroverleg partner

De wethouder geeft in een reactie aan dat het college nog geen standpunt te hebben ingenomen, maar dat de gemeente Borsele aangemerkt is als ‘vooroverleg partner’ en dat het college wacht op de uitnodiging voor een overleg met het Goese gemeentebestuur.

Openbare schriftelijke vragen aan College B&W

Na deze publicatie in de PZC van 30 april 2022, blijkt dat de plannen ongewijzigd zijn en de hoogte van de hoteltoren is nog steeds 55 meter is. D66 vind het tijd dat het college een standpunt inneemt en stelt daarom de volgende vragen:

  • Wat vindt het (interim) Borselse college – wethouder Weststrate aan tegen dit plan van een 55 meter hoge hotelvoorziening in het vlakke landschap van de Bevelanden?
  • Deelt u de mening van D66 dat een dergelijk hoogbouw aan de rand van Goes een negatieve impact heeft op het uitzicht en de horizon vanuit het open landschap vanaf het grondgebied van gemeente Borsele aan de zuidzijde van de A58?
  • Deelt het college de mening van D66 dat het toestaan van deze hoogbouw de gemeente Goes ruimte geeft om meer hoogbouw aan de rand van Goes te initiëren?
  • Is de gemeente Borsele als ‘stakeholder’ in gesprek geweest met het gemeentebestuur van Goes? Zo niet, waarom heeft er geen gesprek plaatsgevonden? Zo ja, wanneer heeft dit plaatsgevonden?
  • Welke bezwaren heeft het Borselse college ingebracht tegen de hoteltoren aan de rand van Goes?
  • Is het Goese gemeentebestuur bereid gevonden om de bezwaren van Borsele mee te laten wegen in de besluitvorming?
  • Deelt het college de mening van D66 dat in het kader van de omgevingsvisie, er in dit proces eveneens contact moet zijn met de omliggende gemeenten?
  • Zo ja, gaat het college onze omgevingsvisie in het kader van afstemming van het beleid bijvoorbeeld binnen de Bestuurlijke Samenwerking De Bevelanden bespreken en spiegelen om meer uniformiteit in het omgevingsbeleid van buurgemeenten te realiseren? 

Wethouder moet aan de bak

Het is de PZC niet ontgaan dat D66 deze vragen heeft gesteld aan de wethouder. Lees hier het hele artikel wat ze er aan gewijd hebben. Niet alleen D66 maakt zich zorgen. Ook het CDA heeft vragen gesteld aan de wethouder.

Wij zien dan ook de antwoorden van de wethouder met vertrouwen tegemoet.