Jan Top

Beeld: eigen archief

oud-raadslid

  • Exloo

Ik vind het belangrijk om in eigen omgeving een bijdrage te leveren aan een goed bestuurde samenleving in woord en daad. Men kan niet alles verlangen van de overheid. De inwoners moeten samen met het gemeentebestuur zorgen voor een veilige en prettige woon- en werkomgeving.

Kun je je voorstellen?

Ik woon sinds 1973 in Exloo. Ben getrouwd met Geesje en we hebben samen 2 kinderen Susan en Jan Willem en 5 kleinkinderen. Naast mijn hoofdfunctie als leraar economische wetenschappen aan het Esdal College in Emmen heb ik mij in tal van andere functies beziggehouden in onze gemeente. Om een paar te noemen: 23 jaar raadslid van de gemeente Odoorn en Borger-Odoorn voor D66. In die tijd ook diverse bestuursfuncties voor D66 bekleed. Verder bekleedde ik 11 jaar toezichthoudende en bestuurlijke functies binnen de Rabobank organisatie.

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Ik ga mij inzetten voor een goed functioneren van onze D66 fractie. Voornaamste items zijn wat mij betreft: veiligheid, een effectieve en aangename bestuurscultuur, fietspaden, natuur en energietransitie. Optimale woonvoorzieningen en onderwijs behoeven ook intensieve aandacht.

Wat vind je de mooiste plek in de gemeente?

Onze gemeente heeft veel prachtige plekken. Ik wandel graag op de flank van de Hondsrug. Enerzijds het glooiende landschap met uitzicht over de weidse veenkoloniale gebieden en anderzijds de massieve bossen.