Arend Grooten

Beeld: eigen archief

kandidaat

  • Drouwen

Door mijn internationale werkzaamheden heb ik een grote betrokkenheid gevoeld met andere culturen en samenlevingen. Ik ben een fervent aanhanger van de Europese Unie. Waarschijnlijk ook door mijn opvoeding vind ik dat we mensen een grote mate van verantwoordelijkheid moeten geven, maar dat we als samenleving zorg moeten dragen voor een goed sociaal vangnet. Mensen dienen niet tussen wal en schip te vallen.

Ik vind het van belang, dat mensen betrokken zijn met de samenleving, Dit gebeurt door vrijwilligers bij sportvereniging, dorpshuizen en allerlei stichtingen. Voor mij geldt, dat ik een bijdrage wil leveren in het functioneren van een politieke partij.

Kun je je voorstellen?

Ik ben opgegroeid in een warm arbeidersgezin in Emmen. Ben getrouwd met Ans en wij hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. Na mijn middelbare school ben ik economie gaan studeren in Groningen. Bijna 35 jaar heb ik als ondernemer gewerkt, met een klein uitstapje als leraar aan het HBO. Als ondernemer was ik mede-eigenaar en directielid van een bedrijf, dat grondstoffen produceerde voor de levensmiddelenindustrie met o.a. een productievestiging in Duitsland.

Voor D66 ben ik een aantal jaren penningmeester geweest van de afdeling D66 Zuidoost Drenthe, Ook probeer ik een bijdrage te leveren tijdens het fractieoverleg van D66 Borger-Odoorn. Momenteel ben ik, als adviseur, betrokken bij een onderneming, die gezonde levensmiddelen voor consumenten op de markt brengt.

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Nadat Covid in een wat rustiger vaarwater komt, zal de nadruk weer versterkt komen te liggen op de energietransitie. Het lijkt me dat het een belangrijke uitdaging is, dat de kosten hiervan op een sociaal wenselijke manier worden toegerekend. Daar, waar de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, zou dat een belangrijk uitgangspunt moeten zijn.
Ook zou het verder vergroten van de dorpsbudgetten en het daarmee delegeren van keuzes op dorpsniveau goede zaak zijn.

Wat vind je de mooiste plek in de gemeente?

Ik besef soms nauwelijks in welk schitterend stukje Nederland we wonen. Dagelijks tracht ik een uurtje te wandelen vanuit het mooie dorp Drouwen, en kom langs prachtige heidevelden en bossen afgewisseld met glooiende akkervelden.