Waar staat de wieg van je kind?

Waar staat je wieg? Dat bepaalt voor een belangrijk deel je leven. Als schooldirecteur weet ik uit ervaring hoeveel impact armoede, huisvesting en onverwachte gebeurtenissen hebben op de ontwikkeling van een kind. Daarom is school ook zo belangrijk!

Een school die kinderen leerstof, geborgenheid en ontwikkelingskansen biedt, en waar ze zichzelf kunnen zijn. Met zo’n school heb je al een wereld gewonnen. Ik juich dan ook de ontwikkeling van integrale kindcentra toe met zorg, voorschool, onderwijs en opvang op één plek zodat alle partijen elkaar versterken. Drie mooie voorbeelden zijn het IKC IJmond, het Kindcentrum De Sleutel­ bloem en Kindcentrum De Sparkel.


Veel scholen bieden voor­ en vroegschoolse educatie (VVE) en werken samen met een voorschool of peuterspeelzaal. Zo krijgen peuters een rijk taalaanbod aangereikt. De ouders krijgen tips en adviezen hoe zij hun kind tijdens de schooltijd kunnen ondersteunen. Denk aan dagelijks voor­ lezen en interesse tonen in wat je kind op school leert. Ik merk dat veel ouders dit waarderen.

Verbreed je blik, vergroot je kansen

Waar ik ook blij van word zijn initiatieven als de Weekend­ en Zomerschool ofwel TTT IJmond. Met name voor uitblinkers in groep 7 en 8 is dat een uitkomst. Ze kijken over de grenzen van hun eigen omgeving en zien welke mogelijkheden er voor hun in ver­ schiet liggen. D66 wil de huidige pilot TTT IJmond Weekend­ en Zomerschool dan ook voortzetten en als vaste post in de gemeentelijke onderwijsbegroting opnemen.

Jeugdfonds moet blijven

Ook pleit ik voor het behoud van het Jeugdsport­ en cultuurfonds. Kinderen en jongeren kunnen met ondersteuning van dit fonds sporten, muziek maken of andere talenten ontwikkelen. De onmisbare sportbuurtcoaches kunnen helpen om een aanvraag te doen.

Wat ik betreur zijn de grote bezuinigingen op de jeugdzorg. Het doet afbreuk aan de kwaliteit en toegankelijkheid. Het was een goede keus van alle partijen in de IJmond om met een gezamenlijke aanbesteding de kosten te beteugelen. Zo kunnen de wacht­ tijden zo veel mogelijk worden beperkt en krijgt elk kind toegang tot de zorg die het nodig heeft.