Een optimistische kijk en creatieve oplossingen

Beverwijk is een vat vol tegenstellingen. We zijn dorps en stads. We hebben de zwaarste industrie, een mozaïek aan bedrijvigheid én de mooiste buitengebieden. Van de duinen en de binnenduinrand tot de Wijkermeerpolder.

Niks aan de hand? Wel dus, want de problemen zijn al even gevarieerd. Van hoge woningnood tot groeiende ongelijkheid. Van vervuiling en geluidhinder tot verkeers­drukte. Al die tegenstellingen houden D66 scherp. Beverwijk heeft veel in huis aan kennis, kunde en creativiteit en beschikt daardoor ook over kansen. Alleen, die moet je wel zién. En benutten. D66 hecht aan een optimistische kijk en ongewone oplossingen. Voor iedereen, niet alleen voor de happy few. Want we laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Beverwijk, straks een groene
en gezonde maakstad!

Als het aan ons ligt maakt Beverwijk een omslag naar groene maakindustrie. We streven naar verduurzaming en vergroening van Tata Steel én van het overige bedrijfs­ leven. Dat vraagt om kennis en vakman­schap. Daarom pleiten we voor een nieuwe campus in Beverwijk zodat wij dé plek zijn waar slimme technische handen en groene innovatieve breinen worden opgeleid.

Ongelijkheid overbruggen

We maken ons ernstig zorgen over de groeiende ongelijkheid tussen mensen. Wat je van huis uit niet meekrijgt leer je vaak op school, bij een sport­ of cultuurclub, een vereniging of in het buurthuis. Daarom zet D66 in op een fijnmazig netwerk aan ontmoetingsplekken en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Groen en gezond wonen

De woningnood is nijpend. Gelukkig heeft Beverwijk nog ruimte bij het spoor. Denk aan Ankie’s hoeve, het Meerplein, de Parallelweg en de kop van de haven. We bouwen natuur­ lijk duurzaam, en voor iedereen. In de wijken gaan we voor ruimte en veel groen voor sporters, wandelaars, fietsers en spelende kinderen.

Veilige stad

Beverwijkers moeten erop kunnen rekenen dat ze eerlijk worden behandeld en dat onrecht wordt aangepakt. De basisveilig­heid moet op orde zijn, dus pleiten we voor een stevige aanpak van harddrugs in de openbare ruimte en geweldsincidenten. In de wijken waar mensen zich het minst veilig voelen, richten we ‘inlooppunten’ in waar je makkelijk boa’s, politie en het wijkteam kunt aanschieten. Zo houden we de lijntjes met wijkagenten en hulpverleners kort.

Ruimte voor creatieve geesten

Deze lastige tijden vragen om creatieve oplossingen. Bijzondere initiatieven van inwoners ondersteunen we graag actief. We hechten aan een veelzijdig kunst­ en cultuuraanbod in Beverwijk. Mooie bijvangst is dat kunst en cultuur mensen met elkaar verbindt.