Fracties D66 IJmond bezorgd over herkomst schadelijke stoffen in de IJmond

De fracties van D66 in Velsen, Beverwijk en Heemskerk maken zich al langer zorgen over de luchtkwaliteit en gezondheid van onze inwoners in de IJmond. Het nieuwe RIVM-rapport wakkert die zorgen alleen maar meer aan.  Het RIVM concludeert dat de uitstoot van het Tata terrein veel hoger is dan wat er tot nu toe is gemeten. D66 maakt zich zorgen dat met name bij kankerverwekkende stoffen en lood veel meer neergedaald stof is, dan wordt verwacht op basis van berekeningen. Dit schaadt de gezondheid van onze inwoners. Zij mogen verwachten dat de bedrijven zich niet alleen aan de wet houden, maar dat zij ook als goede buur omgaan met haar omgeving. Ook mogen zij verwachten dat de overheid hen beschermt als dit onverhoopt niet goed gaat. Beiden lijken jarenlang niet centraal te hebben gestaan voor de gezondheid van onze inwoners.

De fractie van D66 in de IJmond hebben kennisgenomen van het RIVM-rapport “Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond Regio”. De meest opvallende conclusie in het rapport is dat er veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen zijn gevonden, dan werd verwacht op basis van de uitstootcijfers. D66 maakt zich zorgen dat met name bij kankerverwekkende stoffen (10 tot 1000 keer) en lood (tot 5 keer) veel meer neergedaald stof is, dan wordt verwacht op basis van berekeningen. In het rapport “depositieonderzoek IJmond 2020” is reeds aangegeven dat juist voor deze stoffen de gezondheidskundige grenswaarden worden overschreden. 

D66 heeft de zorg dat juist bij stoffen die de gezondheid in de IJmond aantasten, we niet goed weten waar ze vandaan komen en er dus geen grip is. Uit het rapport blijkt dat veel stoffen vanuit het Tata terrein komen, maar kan deze stoffen niet verklaren vanuit emissiecijfers. Een mogelijke verklaring kan zijn dat deze uitstoot vanuit onderaannemers komt. Het is onverklaarbaar dat we de herkomst van kankerverwekkende stoffen en lood op sommige locaties slechts maar voor tussen de 0,01% en 20% kunnen verklaren vanuit emissiecijfers. Duidelijk is dat veel van het Tata terrein komt, maar als we niet weten waar het precies vandaan komt, kunnen we er ook niets aan doen. Wij dienen dan ook raadsvragen in om te zorgen voor meer duidelijkheid.

D66 steunt van harte de ambities van Tata om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen in 2022 met 50% te verminderen en in 2023 te zorgen voor 55% minder uitstoot van zware metalen en 70% minder uitstoot van lood. Uit dit onderzoek van het RIVM blijkt echter ook dat de uitstoot van Tata Steel zelf maar een beperkt deel is van de uitstoot van het Tata terrein. D66 wil daarom dat er scherper in beeld komt waar uitstoot precies vandaan komt. D66 wil ook dat die gestelde ambities gelden voor de uitstoot vanuit het gehele Tata Steel terrein en dus ook onderaannemers, anders pakken we maar een deel van het probleem aan. D66 wil snel echte verbeteringen zien van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid in de IJmond.

Sander Smeets, Velsen
Peter Weel, Beverwijk
Mark Wouters, Heemskerk