Vervoer in de gemeente Beuningen

Beeld: Alwin Steeg

Kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. De ontsluiting van de gemeente op het landelijke wegennet is uitstekend. De ov- en fietsverbindingen naar Nijmegen en de fietsverbinding naar Wijchen zijn van hoge kwaliteit. Veilige fietsroutes naar scholen en voor het woon-werkverkeer zijn speerpunten van ons verkeersveiligheidsbeleid. De bestaande blauwe zone in het centrum van Beuningen werkt goed om het parkeren daar te reguleren. Het is daarom niet nodig om daar betaald parkeren in te voeren.

Het busvervoer tussen Beuningen en Wijchen moet verbeterd worden. Doordeweeks rijdt de bus tot half 6 en in het weekend één keer per uur, dit willen we uitbreiden naar half 10 ’s avonds zodat de inwoners uit onze gemeente die werken in Wijchen ook gebruik kunnen maken van de bus. In het weekend zijn we er voorstander van dat de bus twee keer per uur rijdt tot half zes. Ook zijn we voor behoud van het busvervoer tussen Beuningen en Nijmegen zoals dit nu is.

Voor lijn 5 wil D66 een bushalte op de Ooigraaf en doortrekking van deze lijn naar Ewijk. Dit laatste in samenhang met het realiseren van nieuwe woonwijken in Ewijk.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

  • Verbeteren busvervoer tussen Beuningen en Wijchen.
  • Een bushalte voor lijn 5 op de Ooigraaf en doortrekken van deze lijn naar Ewijk.
  • Lijn 11 rijdt ook ’s avonds en in het weekend naar station Nijmegen-Dukenburg.
  • Toekomstige nieuwbouwwijken worden goed aangesloten op het openbaar (bus)vervoer.