De gemeente Beuningen volgens D66 Beuningen

Beeld: Veronica Canoy

Beuningen is een mooie en krachtige hoofdzakelijk woongemeente die haar taken zelfstandig goed
kan en zelfstandig blijft uitvoeren. Vanuit die zelfbewustheid werken we samen met onze
buurgemeenten in een groene regio waarin stedelijke functies, wonen, werken, natuur en landschap
nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom is D66 Beuningen voor een zelfstandige gemeente met
samenwerking binnen de regio. Vanuit de kwaliteiten van onze gemeente Beuningen (goed wonen
en recreëren, uitstekende voorzieningen, ondernemingen in verschillende differentiaties,
verenigingen en bereikbaarheid) leveren wij bijdragen aan het sterker en beter maken van onze vier
dorpen en de regio.

In de raadsperiode 2014-2018 en na de val van het vorige college van B&W in maart 2020 was D66 Beuningen mede-vormgever van de coalitie. Ons nieuwe coalitieprogramma 2020-2022 werd vooral gekenmerkt door het woord “doen”. Die nadruk is ons goed bevallen. Geen dikke nota’s maar vooral concrete besluiten. Bijvoorbeeld over de realisering van het nieuwe zwembad De Plons aan de Ooigraaf (nabij de sportvelden), nieuwe huisvesting voor IKC De Dromedaris, woningbouw in Ewijk (D’n Elt en Keizershoeve), in Winssen (De Fruithof), in Beuningen (De Smederij) en in Weurt (sociale huurwoningen De Ruyterpark Weurt). Daarnaast liggen er plannen voor versnelde groei inzake woningbouw over de periode tot 2040 voor alle vier de dorpen met behoud van het dorpse karakter waarbij realisatie in samenspraak met omwonenden moet plaatsvinden. De capaciteit van de huisvesting van Kindcentrum De Wegwijzer in Winssen en bassischool De Reuzepas in Ewijk wordt aangepast in verband met de extra woningbouw.

Maatschappelijke gebouwen zijn verduurzaamd, zonneparken worden aangelegd en nieuwbouwwoningen worden gasloos opgeleverd. Voor het leefgenot wordt het onderhoud van de groenvoorziening drastisch verbeterd en wordt de infrastructuur in onze dorpen vernieuwd zoals onlangs de Vordering in Ewijk en de Burgemeester Geradtslaan en Houtduiflaan in Beuningen. Ook willen we de bereikbaarheid van sportpark de Ooigraaf verbeteren zodat voetgangers en fietsers veiliger de Schoenaker kunnen overstreken. Gezien de groei van het aantal woningen nabij het sportpark, het toenemende aantal leden en verhuizing van het zwembad naar deze locatie is dit een prioriteit.

Deze manier van werken past bij het karakter van onze gemeente en bij het karakter van D66 Beuningen. Deze lijn trekken we door. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij dit willen doen.