Zelfbewoningsplicht

Om het opkopen van woningen uit financieel gewin in onze gemeente tegen te gaan,
hebben we in september vorig jaar samen met SP, BN&M en VVD een motie ingediend om zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding voor nieuwbouwwoningen en opkoopbescherming voor bestaande woningen in onze gemeente in te voeren. Deze motie is aangenomen.

Woningbouw - Beeld: D66

Woningaanbod toegankelijk houden voor starters en andere kopers

Dit met als doel het nu al beperkte woningaanbod toegankelijk te houden voor onze starters en andere geïnteresseerde kopers die in het huis willen wonen.

Kopers moeten zelf in de woning gaan wonen

D66 wil dat de kopers van een woning in Beuningen hier ook daadwerkelijk gaan wonen. Nu worden woningen nog opgekocht door investeerders om vervolgens te worden doorverkocht of tegen hoge huur verhuurd. Hierdoor krijgen inwoners soms niet de kans om in de eigen gemeente te wonen.

Stel zelfbewoningsplicht in

Dat moet stoppen. Daarom roepen we het college op een zelfbewoningsplicht in te stellen.